Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Näringsliv och arbetsmarknad

Ett gott företagsklimat är avgörande för en hållbar tillväxt och välfärd. På Gotland finns en stark tradition kring företagande som ständigt föder och utvecklar affärsidéer inom en mångfald av olika näringar.

Gotlänningarnas sysselsättning på arbetsmarknaden är bättre än rikssnittet - en positiv effekt av bland annat den nära samverkan som finns mellan näringslivet, näringslivsorganisationer och Region Gotland.

På de här sidorna kan du läsa om allt från att starta företag och olika tillstånd till upphandling, arbetsmarknadsinsatser och företagsklimat. 
 

Välkommen!

 

Projekt och företagsstöd

För dig som vill skapa projekt, ansöka om finansiering, eller är företagare och vill söka finansiering.
Kaffekopp i cafémiljö

Information till företagare

Här finns samlad information för dig som är företagare, med anledning av coronaviruset.

Företagsjour

Kontakta oss för vägledning om stöd, myndighetskontakter eller för samtal.

Vårt avtryck i landskapet

Hur uppfattar du att snabba samhällsförändringar påverkar det gotländska landskap?

Hitta direkt