Kontakt

Per Wallstedt
Strateg fritid och idrott
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se 

Sofia Nordström
Föreningskonsulent fritid
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: forening@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alla fritids- och idrottsstöd

Ideella föreningar med fritids- eller idrottsverksamhet kan söka olika stöd hos Region Gotland.

Region Gotland fördelar varje år ut stöd till ideella föreningar med olika slags fritids- och idrottsverksamhet. 

  • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet (idrott och övrigt)
  • Föreningar med egen idrottsanläggning
  • Pensionärsföreningar
  • Föreningar för personer med funktionsnedsättning/variation
  • Föreningar med social verksamhet
  • Politiska ungdomsförbund

I vänsterspalten kan du läsa om vad som gäller för respektive stöd. Det är viktigt att läsa bidragsbestämmelserna för varje stöd innan ansökan samt att ta hänsyn till ansökningstiderna, se nedan.

Alla befintliga stöd för kulturaktörer finns samlade på en sida. Här finns även stöd till föreningar som har samlingslokaler på landsbygden.
Mer om Alla kulturstöd >>>

Hitta direkt