Kontakt

Besöksadress:
Skolan Havdhem

Postadress: 
Havdhem skola
623 41 Havdhem

Telefon:
Lönnen     0700 - 83 24 69 
Kastanjen 0737 - 65 83 68 

Rektor
Marika Pettersson
Tfn: 0498- 20 47 54
E-post: marika.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor
Laila Borwall
Tfn: 0498- 20 42 42
E-post: laila.borwall@gotland.se

Skoladministratör:
Carina Larsson
Tfn: 0498 - 20 49 56
E-post: carina.larsson01@gotland.se  

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Havdhems förskola

Vår vision

I Sudrets förskolor skapar vi de bästa förutsättningar för alla barn att
utvecklas och lära tillsammans i utforskande lärmiljöer.

Förskolan Havdhem är en av sex förskolor i Sudrets förskoleområde. 

 

Hitta direkt