Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gynekologisk mottagning

Tidsbeställning och telefonrådgivning

Måndag-torsdag kl. 07.00-11.00

Fredag kl. 07.00-09.30

Telefon 0498-26 80 08
(Vi ber om ert tålamod, under sommaren kan svarstiderna bli längre.)

För preventivmedel samt STI-provtagning för könssjukdomar 

Kontakta Barnmorskemottagningarna på telefon 0498-20 42 40.

Om oss
På vår mottagning arbetar gynekologer, barnmorskor/sjuksköterska, undersköterskor, kurator och läkarsekreterare. Alla besök på Visby lasarett dagtid måndag till fredag ska gå via centralkassan i huvudentrén.

För mer information kring gynekologiska besvär

Länk till 1177.se