Kontakt

Per Wallstedt, fritidsstrateg
Epost: per.wallstedt@gotland.se
Telefon: 0498-26 96 31

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidsplan 2023-2026

Fritidsplanen beslutades av regionfullmäktige i maj 2023 och gäller mellan 2023-2026. Under dessa år är Fritidsplanen vägledande i Region Gotlands arbete med utveckling, planering och stödgivning inom fritidsområdet.

Fritidsplanens fokusområden och målgrupper

Fritidsplanen lyfter särskilt fram tre fokusområden:

  1. Ett stärkt föreningsliv med prioriterade grupper i fokus
  2. Inkluderande idrott- och fritidsaktiviteter för alla
  3. En rörlig vardag och aktiv fritid

Dessutom lyfter planen fram tre målgrupper som ska prioriteras särskilt:

  1. Barn och ungdomar upp till 20 år
  2. Personer med funktionsnedsättning
  3. Personer som är 65 år och äldre

Här kan du läsa fritidsplanen
Fritidsplan 2023-2026

Mer om den regionala utvecklingsstrategin

Fritidsplanen hänger ihop med andra styrdokument som rör Region Gotlands verksamhet. Det gäller framför allt den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040