Sök

Elevhälsa

Det är inte alltid gymnasietiden flyter smärtfritt och då är det bra att stöd och hjälp finns nära. Skolans elevhälsoteam arbetar med att stötta eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteamet träffas en gång per vecka för att tidigt fånga upp elever i behov av stödåtgärder från skolan. I teamet ingår rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Skolkurator och skolpsykolog

På Wisbygymnasiet finns det tre skolkuratorer och en skolpsykolog.

Det här är några saker som skolkurator kan hjälpa till med:

 • Ge hjälp och stöd till elever och föräldrar när eleven har personliga svårigheter. Det kan handla om relationer till kamrater, lärare eller någon inom familjen
 • Reda ut vem som ansvarar för att eleven får den hjälp han/hon behöver och slussar vid behov eleven vidare
 • Informera om studiestöd, särskilt med tanke på familjer med svag ekonomi. Utöver studiebidrag kan elev söka extra tillägg.

Skolpsykologen får främst sina uppdrag via rektor på skolan.

Kurator och psykolog omfattas av sekretess.

Julia Herlöfsson

Skolkurator

Arbetar främst med ekonomiprogrammet, estetiska programmet, fordons- och transportprogrammet, hotell- och turismprogrammet, humanistiska programmet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Annika Rangbäck

Skolkurator

Arbetar främst med bygg- och anläggningsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handelsprogrammet), naturbruksprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, sjöfartsutbildningen samt vvs- och fastighetsprogrammet.

Christina Wigström

Skolkurator

Emmie Faurschou

Skolpsykolog

Kopplad till bygg- och anläggningsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handelsprogrammet), ekonomiprogrammet, teknikprogrammet, el- och energiprogrammet, introduktionsprogrammet (IM).

Ronja Larsson

Skolpsykolog

Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovårdens arbete är framförallt inriktat på hälsovård och förebyggande insatser. Wisgygymnasiets skolsköterskor arbetar med

 • hälsokontroller
 • enklare sjukvårdsåtgärder, främst av akut karaktär
 • råd och samtal kring livsstilsrelaterade hälsofrågor
 • medicinska synpunkter på studie- och yrkesval.

Skolsköterskan omfattas av sekretess. Hos skolsköterskan kan eleverna även boka tid till skolläkaren.

Agneta Ording

Skolsköterska

Kopplad till el- och energiprogrammet, ekonomiprogrammet, introduktionsprogrammen samt teknikprogrammet.

Petra Forsberg

Skolsköterska

Kopplad till bygg- och anläggningsprogrammet, naturbruksprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet) samhällsvetenskapsprogrammet, vvs- och ventilationsprogrammet samt sjöfartsutbildningen.

Annika Daneskär

Skolsköterska

Kopplad till barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, fordons- och transportprogrammet, hotell- och turismprogrammet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet.

Specialpedagoger och speciallärare

Skolans specialpedagoger och speciallärare arbetar med ungdomar som har behov av extra stöd och en anpassad lärandemiljö.

Exempelvis finns vi till för eleverna när de

 • behöver hjälp med studieteknik och planering av dina studier.
 • behöver extra tid och stöd utöver lektionerna för att bli klar.
 • behöver en lugn miljö för att kunna koncentrera dig.
 • har svårt att läsa och förstå läroböcker eller att skriva arbeten och få dem färdiga.

Specialpedagogerna genomför bl.a. pedagogiska utredningar och upprättar åtgärdsprogram samt handleder och stödundervisar elever.

Anna Adegren

Speciallärare

Marie Fogelberg

Speciallärare

Lina Fröjelid

Speciallärare

Petter Höök

Samordnare Studion

Carina Svendén

Specialpedagog

Wisbygymnasiet

Sävehuset, Säves väg 10, Visby

Wisbygymnasiet, Region Gotland, 621 82 Visby

Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på telefon: 0498-26 99 59, 26 95 27.

Frågor om gymnasieprogrammen, inriktningar och kurser besvaras av studie- och yrkesvägledarna. Länk till sida.

Om du har synpunkter på vår verksamhet ska du i första hand vända dig till respektive mentor, lärare eller till den rektor som ansvarar för utbildningen.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00