Sök

Om S:t Hansskolan

S:t Hansskolan är en grundskola belägen i gamla Läroverket som sedan 1859 har erbjudit utbildning av olika slag. Idag har vi verksamhet från förskoleklass upp till årskurs 6 med tillhörande fritidshem.

S:t Hansskolan har idag runt 160 elever. Skolan har ett lokal- och verksamhetsintegrerat fritidshem med fem avdelningar; Riddaren, Väpnaren, Klockaren, Ringaren och vårt storbarnsfritids för mellanstadieelever som håller till i Smedjan.

S:t Hansskolan erbjuder en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla våra elever. Vi arbetar för att eleverna ska lämna skolan med gott självförtroende och goda kunskaper.

Ett viktigt fokusområde i skolområdet är läsning, för att odla elevernas intresse för litteratur, men också att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i undervisning och fritidshemmens verksamhet.

Skolan har en egen idrottshall. Slöjd läses på Norrbackaskolan medan hemkunskap, musik och moderna språk läses på Solbergaskolan. Eleverna går vidare till Solbergaskolan i årskurs 7.

S:t Hansskolan bildar tillsammans med Norrbacka- och Polhemskolan ett gemensamt skolområde i norra Visby, med Solberga som högstadieskola i området.

Vi är en del av samarbetet med Uppsala universitet Campus Gotland, genom att vara en partnerskola.

Enheterna

Vi har en åldershomogen organisation på S:t Hansskolan. Det betyder att jämnåriga kamrater går i samma klass. Vi har en klass i varje årskurs från förskoleklass till och med årskurs 6.

De första fyra åren har man gemensamma lokaler skola och fritids. På Riddaren finns förskoleklassens verksamhet och fritids. På Klockaren har vi åk 1 med fritids och här sker även morgonfritids och stängningsfritids. På Väpnaren/Ringaren har vi åk 2 och åk 3 med fritids.

Åk 4- 6 har en gemensam fritidsklubb, Smedjan, i egna lokaler.

Utemiljön

Skolans gård framför skolhuset och tvärs över gränden erbjuder lekytor av olika slag. Vi arbetar ständigt med att utveckla rast- verksamheten på skolan för att stärka det sociala samspelet mellan eleverna samt inbjuda till regelbunden rörelse. Skola och fritidshem samverkar under elevernas hela dag hos oss för att skapa en trygg, lärorik och utvecklande dag.

I skolans omedelbara närhet finner man havet, stranden och flera parker, kulturområden samt biliotek och museer. Dessa nyttjas frekvent av verksamheten under dagarna och fungerar som naturlig del i undervisning och verksamhet.

Kök och matsedel

S:t Hansskolan får sin mat från Norrbackaskolan som har tillagningskök. Där har vi fantastiska kockar som lagar maten. För att göra luncherna bra och trevliga arbetar Jennifer och Adam i matsalen på S:t Hans.

Köket erbjuder en varierad och näringsrik kost till alla elever. Det finns ett rikligt salladsbord.

En vuxen äter alltid med en elevgrupp för att se till att lunchen blir en trevlig stund på dagen.

Via länken ovan kommer ni till Måltidssidan med matsedeln och där kan man även ansöka om specialkost.

Att söka till vår skola

För att bli elev på vår skola behöver vårdnadshavaren göra ett aktivt skolval på Familjesidan på gotland.se. Där loggar du in med e-legitimation eller mobilt bank-id och genomför valet för både skola och eventuell fritidsplats.

För mer information om skolval klicka på länken nedan.

Kontakta Region Gotland

S:t Hansskolan

S:t Hansgatan 32

621 56 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt