Sök

Om Solbergaskolan

På Solbergaskolan vill vi skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av ömsesidig respekt och dynamiskt samspel människor emellan.

Vi vill att Solbergaskolan ska vara

  • en skola där lärandet förknippas med meningsfullhet och sammanhang
  • en skola som bidrar till att du växer som människa genom att bli sedd, bekräftad och tagen på allvar
  • en skola där alla kan läsa och har ett bra skrift- och talspråk
  • en skola där man känner sig trygg

Vara elev på Solbergaskolan

Goda relationer mellan elever och lärare. Vilka funderingar har man som ny på skolan och vilka minnen tar man med sig efteråt? Två elever berättar i filmen.

Vi erbjuder musikprofil

Att sjunga och spela tillsammans med andra tränar oss människor till respekt för varandra som individer. Det kollektiva musicerandet är dessutom fantastiskt roligt eftersom musik är ett språk som förenar oss.

Solbergaskolan har en musikprofil med huvudinriktning på sång. Elever som ska börja årskurs sju kan ansöka om en plats.

Vi jobbar mycket med rösten som ett instrument där körsång är metodiken.

Utöver detta får man som elev träna instrumentspel - bland annat gitarr och keyboard samt spela i band/orkester. Vi kommer att sjunga och spela alla möjliga genrer och stilar. Undervisningen i musik sker i helklass.

För enskild instrumentundervisning hänvisar vi till Kulturskolan Gotland.

Vi följer läroplanen för grundskolan, men schemat anpassas för att ge plats åt mer musik.

Utöver den ordinarie musikundervisningen kommer de elever som går musikprofil att ha 100 minuter musik i veckan.

Man får också delta i konserter av olika slag, så som körkonserter och musikcaféer. Dessa är obligatoriska och kommer oftast att ske på kvällstid.

Antagning sker genom särskilda prov. Förkunskaper är inte nödvändiga. Vi bedömer elevens musikaliska förmåga genom att pröva rösten och gehöret.

Har du frågor eller vill göra intresseanmälan till musikprofilen - kontakta någon av våra biträdande rektorer.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet på Solberga består av en tvärprofessionell arbetsgrupp som leds av rektor. I gruppen ingår skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.

Målet för elevhälsoteamets arbete är att stödja alla barn och ungdomars möjligheter att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. För att detta ska vara möjligt är deras fysiska och psykiska hälsa avgörande. Vi skall arbeta för att alla ungdomar upplever en känsla av att tillvaron i skolan är begriplig, hanterbar och känns meningsfull.

Viktiga delar i elevhälsoarbetet är arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Insatser för ökad fysisk och psykisk hälsa samt ökad skolnärvaro.

Elevhälsoteamet har ett nära samarbete med vårdnadshavare, BUP, Socialtjänst och övriga instanser.

Alla elever och personal ska känna sig trygga på skolan och känna att de blir sedda och bemötta med respekt för den de är.

Skolbiblioteket

Biblioteket har flera olika rum för fakta-, skönlitteratur-, media- och tyst läsrum. Det finns god tillgång på faktaböcker, tidskrifter samt dagstidning.

Utbudet är stort av skönlitterära böcker både på svenska och engelska. Det finns också litteratur på franska, tyska och spanska.

Vi strävar efter att underlätta för elever och lärare i det vanliga skolarbetet vad gäller att följa läroplanens intentioner om ett undersökande och elevaktivt arbetssätt.

Här ges inspiration och skapas möjligheter!

Caffis, en plats för alla!

I skolans cafeteria finns en skön blandning av elever lärare och övrig personal. Frukost, fika eller frukt och glass!

Spela kort, biljard eller bara chilla och hänga med kompisar.

Kontakta Region Gotland

Solbergaskolan

Kung Magnus väg 4

621 45 Visby

Expedition: 0498-26 97 01

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt