Sök

Så här arbetar vi på Förskolan Korallen – Västerhejde

Hitta på sidan

Det är i förskolan barnens resa i livet börjar och vi har som uppgift till att väcka lust till lärande.

Genom Regionens värdeord Delaktighet, Förtroende och Omtanke eftersträvar vi att:

  • alla barn ska känna glädje, nyfikenhet och trygghet
  • som vårdnadshavare ska du känna trygghet, förtroende och omtanke
  • som pedagog ska du känna engagemang, delaktighet och glädje

Vårt synsätt

Barnen är i fokus och vi har en stark tilltro till deras förmågor och kompetenser. Barnen blir lyssnade på och de möter ett tillåtande klimat där olikheter har ett stort värde.

Barnen lär sig av och med andra och i mötet med olika material och den pedagogiska lärmiljön. Barnens utforskande och delaktighet av sitt eget lärande är av stor betydelse i vår verksamhet.

Vårt arbetssätt

Vi ser barnen som kompetenta med tilltro till sin egen förmåga. Barnen får göra och utforska mycket själv tillsammans med oss vuxna.

Vi är närvarade pedagoger som lyfter barnen där vi ställer öppna frågor och följdfrågor som bjuder in till samtal och diskussion. Barnens funderingar och tankar ligger till grund för det vi väljer att arbeta vidare med och fördjupa oss i för att främja deras nyfikenhet men också för att göra barnen delaktiga.

Lärmiljöer

För Region Gotland är rätten till en likvärdig utbildning viktig. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla barn. Därför har en satsning genomförts på samtliga kommunala förskolor och skolor på Gotland. Numera är det en del av vårt arbetssätt.

Mötesplatser

Våra lärmiljöer består av olika mötesplatser där möten av skapande, kreativitet, fantasi och glädje finns. Barnens olika sätt att utforska och leka skapar mötesplatsernas innehåll. Lärmiljön ska bidra till sociala samspel som lockar till utveckling och lärande.

Förskolan Korallen - Västerhejde

Vävaregatan 2

622 59 Västerhejde

Telefonnummer till avdelningarna:
Sjöstjärnan 073-642 85 77
Pärlan 073-642 85 76
Snäckan 073-642 85 79
Anemonen 073-642 85 75

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024
Dela sidan