Kontakt

Besöksadress:
Skolan Fole
 
Postadress:
Fole skola
621 75 Visby
 
Tfn: Igelkottens avd. 070-4477151
Russets avd. 070-4477239
Trollungarnas utegrupp 073-7658247
 

Rektor
Marie Andersson
Tfn: 0498 - 26 94 86
 
Adm assistent:
Maud Ekelund
Tfn: 0498 - 26 90 37
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fole förskola

Vi erbjuder en förskola där alla barn känner sig trygga och får möjlighet att växa. Förskollärarna och barnskötarna på förskolan är barnens medforskare och skapar innehållet i verksamheten i samspel med barnen.

Det dagliga mötet, "öppet hus", föräldramöten och samtal, pedagogisk dokumentation och information i dagboksform i verksamhetsloggen på Schoolsoft är våra hörnstenar i syfte att skapa en god kommunikation och relation med familjer och vårdnadshavare.

Förskolan är omsluten av en varierande omgivning med närhet till skola, fotbollsplan och skog. På vår förskola ser vi naturen och vår närmiljö som en viktig del i vår pedagogiska verksamhet.

Hitta direkt