Kontakt

Besöksadress:
Skolan Fole
 
Postadress:
Fole skola
621 75 Visby
 
Tfn: Igelkottens avd. 0704-477151
Russets avd. 0704-477239
Trollungarnas utegrupp 0737-658247
Kyrkhästarnas utegrupp 0737-658343
 

Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 203534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486
Adm assistent:
Madeleine Lindstedt
Tfn: 0498 - 26 4372
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tavlor med bokstaven F och S

Välkomna till Fole förskola!

Fole förskola ligger tillsammans med skolan beläget i lantbruksbygd med Fole kyrka som närmsta granne. Vi har en närmiljö med både skog, åkermark, hagar och industri inom gångavstånd och som därmed också erbjuder en stor variation i vardagen.

Fole förskola har tack vare sin närhet till skog och olika naturmiljöer stora möjligheter till utforskande och lärande även utanför förskolans lokaler och gård. Att få se och uppleva naturens växlingar, följa årstidernas olika fenomen och undersöka och upptäcka tillsammans med aktiva pedagoger ger en mångfald av intryck, upplevelser och tillfällen till undervisning.

Barn håller ett löv i handen
Barn håller ett löv i handen.

Barn pekar på bilder som ligger på golvet
Barn pekar på bilder som ligger på golvet.

Hitta direkt