Kontakt

Post/besöksadress
Fårösund förskola
Kommunalvägen 9
624 62 Fårösund

Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 203534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486

Adm assistent
Marie Nilsson
tfn: 0498 - 20 43 72
E-post: marie.nilsson04@gotland.se

Avdelningarna
Lillstimmet      070-447 72 69
Hajen               070-083 28 34
Neptun            073-765 89 68

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fårösund förskola

Välkommen till Fårösund förskola

I förskolans närmiljö finns allt vi kan önska - hav, skog, parker, landsbygd,  tätort, skolans gymnastik sal och mycket mera.

Lärmiljön i förskolan har utformats för att stimulera barnen till utforskande och lek mot bakgrund av läroplanens samtliga målområden.

Fårösund förskola ligger i nära anslutning till Fårösunds skola. Hösten 2018 renoverades hela förskolan så nu drivs verksamheten i helt nyrenoverade lokaler. 

Vi använder oss mycket av närmiljön i vårt pedagogiska arbete.

Hitta direkt