Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Återvinningscentraler

Avfall som normalt uppkommer i hushåll, exempelvis utrangerade möbler, cyklar, löv och grenar lämnas till någon av Region Gotlands återvinningscentraler. Det gäller även avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden, såsom målning, tapetsering och byte av förslitningsdetaljer.

Vissa utsorterade avfallsfraktioner lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral. Bestämmelser och avgifter för hushållsavfall regleras i gällande avfallsföreskrifter och avfallstaxa (se Taxor och bestämmelser).

Med verksamhetsavfall menas avfall som uppkommer i processen vid exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag. Men det kan också uppkomma verksamhetsavfall i ett hushåll, exempelvis från renoveringar, byggnads- eller rivningsarbeten, bilar, fritidsbåtar, husvagnar, däck eller avfall från omfattande gallrings- eller anläggningsarbeten i trädgårdar och parker. Verksamhetsavfall omfattas inte av den kommunala renhållningsskyldigheten och kan lämnas till valfri avfallsmottagare.

Teknikförvaltningen tar emot mindre mängder sorterat verksamhetsavfall på återvinningscentralerna. Bestämmelser och avgifter för verksamhetsavfall regleras i gällande taxa (se taxor och bestämmelser). 

Även betalsopsäckar kan lämnas på återvinningscentral.

Returglas och returburkar med pant kan lämnas på Visby Återvinningscentral.

Återbruket Visby ÅVC och Klintehamn ÅVC

Här kan du lämna hela och rena saker som exempelvis möbler, böcker, elprodukter, husgeråd, trädgårdsredskap, heminredning, tavlor, sport- och fritidsartiklar, leksaker, verktyg, cyklar och cykeldelar samt visst byggmaterial så som oöppnade paket av parkettgolv, kakel.

 • Återbruket Visby ÅVC har öppet måndag-fredag 09.00-15.00
 • Återbruket Klintehamn ÅVC har öppet måndag och torsdag 09.00-15.00 samt lördagar jämn vecka 09.00-15.00.

Miljöstation för farligt avfall

På återvinningscentralerna finns också en miljöstation för farligt avfall från hushåll. Se mer information under rubriken Sorteringsanvisningar.

Via alla återvinningscentraler kan du lämna detta avfall:

 • Tidningar/returpapper
 • Wellpapp (lämnas med pappersförpackningar om separat behållare inte finns)
 • Förpackningar av papper, plast, metall och glas
 • Trädgårdsavfall (ris och grenar)
 • Komposterbart trädgårdsavfall (gräs, löv, växtdelar)
 • Träavfall (skilj på rent trä och målat/behandlat trä)
 • Tryckimpregnerat trä (farligt avfall)
 • Asbest (farligt avfall)
 • Metallskrot
 • Isolering och gips (till deponi)
 • Sten/betong/tegel/porslin m.m. (till deponi)
 • Textil
 • El- och elektronikavfall inkl. vitvaror
 • Batterier
 • Övrig plast (gäller Visby Återvinningscentral)
 • Övrigt grovavfall t.ex. möbler

För mer information, se https://www.gotland.se/57970

Öppettider återvinningscentraler (ÅVC)

Öppettider avser helgfria dagar (stängt röda dagar). Observera att återvinningscentralerna är även stängda på julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton, om inte annat anges.

ÅVC
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag
Fårösund 7-18 Stängt Stängt 7-15/18 Stängt 9-15
Hemse 7-18 7-16 7-16 Stängt 7-16 9-15
Klintehamn 7-18 Stängt Stängt 7-15/18 Stängt 9-15
Ljugarn 7-18 Stängt Stängt 7-15/18 Stängt 9-15
Slite Stängt 7-18 7-16 7-16 7-16 9-15
Burgsvik 7-18 Stängt Stängt 7-15/18 Stängt 9-15
Visby 7-18 7-18 7-15 7-18 7-15 9-15
7-15 perioden v 38-19 och 7-18 perioden v 20-37. 
Lunchstängt vardagar 12-13
PantaMera-maskinen stänger 15 minuter före ordinarie stängning

Vägbeskrivning till ÅVC

Fårösund: Förrådsvägen Kustparken, infart från Fårövägen/väg 148 Karta

Hemse: Sindarve, infart från väg 142 mot Linde Karta

Klintehamn: Mattshagevägen Karta

Slite: skyltat från Lärbrovägen/väg 147 norr om Slite Karta

Visby: Västra Törnekvior, infart från Follingboväg/väg 143 Karta

Ljugarn: Hallute backe, infart från väg 143 Karta

Burgsvik: Hoburgsvägen/väg 500 ca 2,5 km söder om Burgsvik Karta