Sök

Regionen kräver svensk flagg i upphandlingen av färjetrafiken

Färja vid horisonten.

I den pågående upphandlingen av färjetrafik till och från Gotland behöver säkerhetsluckorna omgående täppas till. Det menar Region Gotland och skriver nu till regeringen och begär att det, för att få bedriva Gotlandstrafiken, ska vara ett krav att segla under svensk flagg.

Säkerhetsläget i Europa är sämre än på mycket länge och färjetrafiken i Östersjön har pekats ut som ett särskilt utsatt mål för fientliga aktioner. I slutet av februari löper tiden ut för att lämna anbud i upphandlingen av den färjetrafik som ska bedrivas till och från Gotland från år 2027. I upphandlingen ställs i dag inget krav på att det rederi som bedriver Gotlandstrafiken ska segla under svensk flagg eller med svensk besättning.

Samtidigt råder uppenbara säkerhetsrisker för trafiken i Östersjön. Den svenska försvarsmaktens marinchef Ewa Skoog Haslum har nyligen uttalat att handelsfartyg och färjor, exempelvis Gotlandstrafiken, är särskilt utsatta mål för attentat eller fientliga aktioner.

– Den svenska försvarsmakten får inte bistå ett utlandsflaggat fartyg vid ett eventuellt hot, om fartyget befinner sig på internationellt vatten och om inte krigsläge råder. Det innebär i klartext att, skulle ett terrorhot riktas mot en färja i Gotlandstrafiken med utländsk flagg, på väg mellan Visby och Oskarshamn eller Nynäshamn, skulle Försvarsmakten inte ha mandat att agera. I ett läge när det finns en reell risk att ett attentat kan komma att riktas mot färjetrafiken är det av avgörande vikt att svensk försvarsmakt har möjlighet att agera, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.

– Den svenska staten måste säkerställa att vi kan känna en trygghet även när fartygen går på internationellt vatten. Staten måste våga utmana EU-lagstiftningen och kräva svensk flagg, för att säkerställa att trafiken kan upprätthållas även i de sämsta av lägen, säger Andreas Unger (M), regionstyrelsens 1:e vice ordförande.

Vid ett eventuellt krig, där fartygen är registrerade i ett annat land, kan de komma att kallas hem och Gotland stå utan färjor. På samma sätt kan Gotlandstrafiken bli utan personal, i en situation då krig utbryter och rederiet kör med utländsk besättning som inte anses bosatt i Sverige och därför inte kan krigsplaceras här.

– Färjetrafiken är Gotlands landsväg till fastlandet. Den svenska staten måste säkerställa att vi kan känna trygghet även när fartygen går på internationellt vatten, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens 2:e vice ordförande.

Skrivelsen är skickad till statsministern, försvarsministern, ministern för civilt försvar och infrastrukturministern. Via länken här nedanför kan du läsa hela brevet.

Region Gotlands brev till regeringen Pdf, 180.5 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2024
Dela sidan