Sök

Regionen till regeringen: Vi behöver ersättningsjobb till Gotland om Svenska Spel fullföljer sitt varsel

Svenska Spels planerade nedskärningar om 80 tjänster skulle få mycket negativa konsekvenser för Gotland, det menar Region Gotland och tillskriver nu regeringen i frågan. I brevet uppmanas regeringen att kompensera Gotland om detta varsel fullföljs.

Region Gotland vill rikta regeringens uppmärksamhet mot den betydande påverkan som den planerade nedskärningen av 80 arbetstillfällen har på en mindre ort som Gotland. Både sett till den kvalificerade arbetskraft som ön skulle gå miste om och utifrån verksamhetens betydelse för tillväxten på Gotland. ”Som den motor Svenska Spel är, har de sålunda en stor betydelse för arbetsmarknadens utveckling och regionens tillväxt genom att man attraherar kvalificerad kompetens till ön.”, står det bland annat i brevet.

– Vi vill lyfta fram omlokalisering av andra offentliga tjänster som ett möjligt verktyg för att stödja Gotland och dess arbetsmarknad i det fall att Svenska Spel fullföljer sitt varsel i Visby. Gotland har god erfarenhet av tidigare etableringar av statliga myndigheter eller delar av myndigheters verksamheter till ön, säger Meit Fohlin(S), regionstyrelsens ordförande.

– Svenska Spel är en av Gotlands viktigaste arbetsgivare med stor betydelse för öns förmåga att attrahera välkvalificerad kompetens. Kompetensbasen är alltid såväl inflyttare, medflyttare och gotlänningar. Ett fullföljt varsel skulle kunna medföra att Gotland riskerar att förlora än mer skattekraft, då hela familjer kan behöva flytta från ön, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens 2:e vice ordförande.

Skrivelsen är skickad till finansminister Elisabeth Svantesson (M), civilminister Erik Slottner (KD), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och arbetsmarknadsminister Johan Persson (L). Avsändare är: regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) regionstyrelsens 1:e vice ordförande Andreas Unger (M) och regionstyrelsens 2:e vice ordförande Eva Nypelius (C).

Via länken här nedanför kan du läsa hela brevet till regeringen.

Region Gotlands skrivelse till Finansdepartementet om Svenska Spels varsel 240207 Pdf, 371.5 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024
Dela sidan