Sök

Väskinde förskola – Region Gotlands första klimat­deklarerade byggnad

Stort takfönster i ett vitt tak med hängande lampa.

Takfönster i Väskinde nya förskola.

Region Gotland har nu gjort sin första klimatdeklaration på en nybyggnation, och det för nya Väskinde förskola. På så sätt får man nu en siffra på byggnadens klimatpåverkan redan när den byggs.

Klimatdeklaration är ett ganska nytt begrepp inom bygg- och fastighets­branschen och är ett lagkrav för att få slutbesked när en ny byggnad uppförs. En klimatdeklaration är en beräkning och sammanställning av klimatpåverkan från byggskedet. Den omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. För Väskinde förskola visar klimatdeklarationen att de totala utsläppen för bygget är 333 163 kg koldioxid, vilket ger en belastning av bruttoarean per kvadratmeter (BTA) på 259 kg koldioxid.

Det finns ännu inga gränsvärden inom klimatdeklarationerna, men Boverket har lagt fram ett förslag på att gränsvärdet för förskolor år 2027 ska ligga någonstans mellan 300–350 kg koldioxid per BTA. Utsläppen från bygget av Väskinde förskola visar alltså relativt låga utsläppsnivåer, som med råge klarar också kommande lagkrav. Omräknat i teknikförvaltningens koldioxidpris innebär utsläppen för att uppföra byggnaden en kostnad på 320 835 kronor.

– Klimatdeklarationerna är i ett första steg ett viktigt verktyg som vi ska använda för att få koll på vårt klimatavtryck. Det är betydelsefullt både eftersom byggsektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges samlade utsläpp, och för att vi har ambitiösa klimatmål inom teknikförvaltningen och Region Gotland, säger Måns Johnsson, projektledare på teknikförvaltningen

Skiss Väskinde nya förskola

Skiss Väskinde nya förskola

Om klimatdeklarationer

Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Lagen innebär att byggherren (i det här fallet Region Gotland) ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration, vilken ska registreras hos Boverket i Boverkets register för klimatdeklarationer.

Lagstiftningen innehåller idag inga gränsvärden eller krav på maximal tillåten klimatpåverkan, men genom att beräkna klimatpåverkan ökar byggherrens kunskap, vilket i sin tur gör det lättare att vidta åtgärder i byggprocessen som minskar klimatpåverkan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00