Sök

Bara ris och grenar i majbrasan

Från den 1 januari 2024 finns en ny EU-lagstiftning med syfte att ta vara på bioresurser. Det innebär att trädgårdsavfall i första hand ska komposteras eller lämnas till en återvinningscentral. Region Gotland gör tolkningen att majbrasor och eldning av mindre mängder trädgårdsavfall fortfarande är tillåtet.

Att själv elda sitt avfall är normalt sett inte tillåtet. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall som kan eldas under förutsättning att röken inte orsakar störningar för omgivningen.

– Den som eldar plast, textilier, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material riskerar att utsätta sig själv och andra för hälsorisker. Röken kan innehålla giftiga ämnen och föroreningar kan hamna i marken och i närliggande dricksvattenbrunnar, säger Jonatan Levin, chef för miljöenheten vid Region Gotland.

Eldning av trädgårdsavfall är förbjudet inom områden med detaljplan under tiden 1 maj–30 september enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Syftet är att minska risk för störning inom tättbebyggt område.

Den 1 januari 2024 kom en ny EU-regel som berör eldning av trädgårdsavfall. Syftet är att trädgårdsavfallet i första hand ska komposteras på egen tomt eller lämnas till återvinning eftersom det är bättre för miljön.

– Det finns möjlighet för kommuner att anpassa de lokala föreskrifterna om eldning av trädgårdsavfall, eftersom det råder skilda förutsättningar i olika delar av landet. Tills vidare gör Region Gotland tolkningen att de nya reglerna inte förändrar nuvarande föreskrifter om eldning. Det betyder att det är fortsatt acceptabelt att elda trädgårdsavfall på sin tomt i en omfattning som inte stör andra, säger Jonatan Levin.

– Det innebär att majbrasor är fortsatt tillåtna och precis som tidigare får de endast innehålla trädgårdsavfall som ris, kvistar och grenar. Tänk även på brandsäkerheten när du ska tända en brasa på valborg.

Mer information om eldning utomhus

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00