Sök

Bygg Gotland

Gällande översiktsplan på Gotland 2010-2025.
Gotland kommuns översiktsplan Bygg Gotland, antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. Planen vann laga kraft den 15 juli 2010.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. För Gotland innebär det också att översiktsplanen ska täcka Östersjön fram till kommungränsen.

Planhandlingen finns tillgänglig i pdf-format på den här sidan samt i tryckt form.

Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för Gotlands framtida utveckling. Planen omfattar hela Gotland, både mark- och vattenområden. En översiktsplan är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda. Om kommunens eller andra myndigheters beslut avviker från översiktsplanen ska motiven för denna avvikelse framgå av beslutet.

Frågor om översiktsplanering

Jenny Sandberg
Projektledare för översiktsplan 2040
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Max Sundberg Wallman
Biträdande projektledare för översiktsplan 2040
Telefon: 0498-26 91 75
E-post: max.sundberg-wallman@gotland.se

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2023
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00