Kontakt

Kontakta Anhörigstöd

E-tjänst: Använd gärna vår e-tjänst för att komma i kontakt med Anhörigstöd. Klicka här för att komma till e-tjänsten - anhörigstöd
 

E-post Anhörigstödet: anhorigstod@gotland.se
 

Kontaktuppgifter till Anhörigkonsulenter:

Camilla Lindahl
Telefon: 0498-20 46 31
E-post: camilla.lindahl@gotland.se

Erika Lindquist 
Telefon: 0498-26 88 46
E-post: erika.lindquist@gotland.se

Karin Grimlund
Telefon: 0498- 20 47 42
E-post: karin.grimlund01@gotland.se

 

Tf Enhetschef 
Therese Funk
Telefon: 0498-20 35 66
E-post: therese.funk@gotland.se

Verksamhetsutvecklare
Ellinor Björkman
Telefon: 0498-20 48 32
E-post: ellinor.bjorkman@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd och avlösning

Du som är anhörig och hjälper och vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har någon funktionsnedsättning har möjlighet till avlösning. Din närstående kan också ansöka om olika insatser.

Avlösningen kan bestå av kostnadsfri avlösning i hemmet eller tillfällig avlösning genom korttidsplats. Ansökan om avlösning görs till biståndshandläggare eller LSS-handläggare.

Avlösning i hemmet är kostnadsfri upp till 10 timmar per månad. Du kan välja egen avlösare eller hemtjänst i regionens regi eller enskild regi.

Kontakta Mottagningsteamet för mer information och ansökan. Se kontaktuppgifter under telefonsymbolen.