Kontakt

Använd vår e-tjänst för att boka tid:
Länk till e-tjänst - anhörigstöd

Efter att du skickat in din förfrågan, kontaktar vi dig inom cirka en vecka för att boka tid.

Du kan också kontakta oss per e-post eller telefon:

E-post Anhörigstödet: anhorigstod@gotland.se 

Therese Funk, Anhörigkonsulent & teamledare, Visby 
Telefon: 0498-20 46 31
E-post: therese.funk@gotland.se

Anna Wid, Anhörigkonsulent Visby och norra Gotland 
Telefon: 0498-26 88 46
E-post: anna.wid02@gotland.se

Karin Grimlund, Anhörigkonsulent Visby och södra Gotland
Telefon: 0498- 20 47 42
E-post: karin.grimlund01@gotland.se

 

Tf Enhetschef 
Setareh Abdollahi
Telefon: 0498-20 35 66
E-post: setare.abdollahi@gotland.se

 

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd och avlösning

Du som är anhörig och hjälper och vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har någon funktionsnedsättning har möjlighet till avlösning. Din närstående kan också ansöka olika insatser.

 

Avlösningen kan bestå av kostnadsfri avlösning i hemmet eller tillfällig avlösning genom korttidsplats. Ansökan om avlösning görs till biståndshandläggare eller LSS-handläggare.Avlösning i hemmet är kostnadsfri upp till 10 timmar per månad. Du kan välja egen avlösare eller hemtjänst i regionens regi eller enskild regi.

 

Kontakta Mottagningsteamet för mer information och ansökan.