Sök

Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Hitta på sidan

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse. Du som är skolungdom över 12 år kan få korttidstillsyn.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse betyder att du som har en funktionsnedsättning bor en kortare tid i ett korttidshem, hos en korttidsfamilj eller lägerverksamhet.

Insatsen kan fungera både som en regelbunden insats och en insats vid akuta behov. Med korttidsvistelse får du miljöombyte samtidigt som dina anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet.

Barn med beslut om korttidsvistelse kan få skolskjuts mellan korttidsboendet och skolan.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är en fritidsverksamhet för unga över 12 år. Den är till för dig med en funktionsnedsättning som inte klarar dig själv utan tillsyn före och efter skoldagen. Det kan också gälla under skollov.

Ansökan om korttidsvistelse eller korttidstillsyn

Du ansöker om korttidsvistelse eller korttidstillsyn via e-tjänst eller på blankett:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

För att få stöd ska du tillhöra någon av följande personkretsar:

Personkrets 1:

Du som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2:

Du som har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som du fått av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3:

Du som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte enbart beror på normalt åldrande. Funktionshindren är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. De kräver ett omfattande behov av stöd eller service.

Det finns 10 insatser enligt LSS

 1. rådgivning och annat personligt stöd
 2. personlig assistans
 3. ledsagarservice
 4. kontaktperson
 5. avlösarservice i hemmet
 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
  daglig verksamhet.
 10. daglig verksamhet
Mottagningsteamet äldreomsorg och funktions­nedsättning

Telefontid
Måndag-fredag 9.00 –12.00

Rosanna Stenström
Enhetschef funktionsnedsättning

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024
Dela sidan