Sök

Korttidsboende

När allt inte längre fungerar fullt ut i hemmet kan du en kortare tid behöva bo på ett korttidsboende. Det kan vara till exempel vara efter en sjukhusvistelse och i avvaktan på att få flytta tillbaka hem eller till ett anpassat boende.

På ett korttidsboende kan du få hjälp med personlig omvårdnad, vardagsrehabilitering och stimulans för en kortare tid.

Här kan du få stöd och hjälp från omvårdnadspersonal dygnet runt.

Återkommande vistelse på korttidsplats, så kallad växelvård, finns huvudsakligen på korttidsenheten i Visby.

Du kan ansöka om korttidsplats via:

 • Telefonsamtal till mottagningteamet 09.00-12.00 telefon 0498-20 49 69.
  De kan ge dig information och hjälpa till med ansökan.
 • Muntlig ansökan i samband med möte på till exempel sjukhuset.
 • E-tjänst - via länken nedan
 • Blankett - via länken nedan

När du vistas på en korttidsplats betalar du hemtjänstavgift och en avgift för måltider på 140 kronor per dag under den tid du är på korttidsplatsen. Hemtjänstavgiften är inkomstprövad. Ett skriftligt besked om din avgift skickas till dig så snart den är beräknad.

När du kommer till korttidsboendet behöver du ha med dig en del personliga saker hemifrån som till exempel:

 • Läkemedel och aktuella recept
 • Hjälpmedel
 • Hygienartiklar och eventuella inkontinensskydd
 • Kläder för några ombyten, även för utevistelse
 • Betalmedel för exempelvis kostnader för sjukresor
 • ID-kort
 • Färdtjänstbevis (oavsett om du har färdtjänst eller ej är du själv ansvarig
  att bekosta din hemresa från korttidsplatsen)

Verksamheten kan tyvärr inte ansvara för pengar och värdesaker samt har begränsade möjligheter att tvätta kläder. Därför är det bra om du har kläder för flera ombyten och någon kan behöva vara behjälplig med tvätt under vistelsen.

Film och podd om korttidsboende och växelvård

Följ med in på korttidsboendet i Visby:

Socialtjänsten på Gotland har en egen podcast. I det här avsnittet berättar Anders och Anna-Stina om hur det är att ha växelvård :

Kontakta Region Gotland

Mottagningsteamet äldreomsorg och funktions­nedsättning

Telefontid
Måndag-fredag 9.00 –12.00

Korttidsenheten kontaktuppgifter
Enhetschefer Sara Björkander och Cathrine Söderström

Tjelvarvägen 11D

621 39 Visby

Övriga kontaktuppgifter
Avdelning plan 1A: 0498-204408
Avdelning plan 1B: 0498-268848
Avdelning plan 2C: 0498-204502
Avdelning plan 2D: 0498-204567

Kontakt Sjuksköterska plan 1: 0498-204406
Kontakt Sjuksköterska plan 2: 0498-268745


Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00