Kontakt

Projektledare:
Yussuf Hassen
E-post: yussuf.hassen@gotland.se

Kommunikatör:
Lisa Häggstam
E-post: lisa.haggstam@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visborg - en livfull stadsdel med naturens lugn, för arbete, boende och en aktiv fritid

Målbilden är att Visborg ska bli en hållbar, innovativ och livfull del av Visby. En plats att bo, leva och verka på, omgiven av naturens lugn.

Visborgsområdet är Visbys och Gotlands hittills största exploateringsprojekt, både sett till yta och tid. Hållbarhet är ett ledord i arbetet och utgår från tre hållbarhetsmål:

Visborg ska vara en del av staden där det är enkelt att vara nära naturen men också att vara nära andra människor. Naturliga mötesplatser för att skapa en social trygghet är lika viktigt som att området ska erbjuda olika boendeformer. Hyresrätter, bostadsrätter, villor och anpassade boenden planeras alla att rymmas på Visborg.

De första stegen i planeringen och utbyggnaden av Visborgsområdet kommer att ske i den nordvästra delen av området. Den del av området som redan nu är en del av Visby och som har väganslutningar från Färjeleden, väg 140 och väg 142. Därtill kommer cykel och gångvägar erbjuda trevliga och naturnära möjligheter att ta sig till, från och inom Visborgsområdet.

Introduktion i korthet: En introduktion till kvalitetsprogram Visborg 

Vad har hänt hittills inom projektet?