Kontakt

Projektledare
Harald Gröttvik, harald.grottvik@gotland.se

Projektkommunikatör
Pär Bergkvist, par.bergkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visborg är en stadsdel i utveckling för arbete, boende och fritid!

Stadsdelen Visborg tar nu varsamt form för att erbjuda en hållbar och innovativ miljö att bo, leva och verka i. Nya smarta bostäder, flertalet verksamheter och härliga rekreations – och grönområden. Allt med närhet till naturreservatet Södra hällarna och Visby innerstad gör Visborg till en möjlighet för hela livet!

Visionen är att skapa en livfull stadsdel med naturens lugn, för arbete, boende och en aktiv fritid. Arbetsnamnet är Visborgsområdet och är Gotlands hittills största exploateringsprojekt som spänner över flera decennier (30 – 50 år).

Inom det totala området som är ca 500 hektar (motsvarande ca 700 fotbollsplaner) finns naturreservatet Södra hällarna och därtill ett exploateringsområde på ca 300 hektar som möjliggör flera tusen nya och attraktiva bostäder av varierande slag i olika upplåtelseformer. Tillsammans med verksamheter och samhällsfunktioner ska den nya stadsdelen bli något alldeles speciellt där hållbarhet, innovation och omsorgsfull helhet kommer att vara styrande nyckelord.

Planeringsarbetet har pågått under ett antal år och fortsätter nu enligt plan med start i områdets nordvästra delar närmast Visby för att sedan växa vidare söder ut i riktning mot Vibble. 

Aktuellt