Sök

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet på Gotland med målet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland invånarna.

Smittskydd handlar om att hindra spridning och effekter av smittsamma sjukdomar bland människor.

Om du som privatperson vill ha allmän information om olika sjukdomar och hur de smittar, kan du besöka 1177.se. Där hittar du också information om vilka sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. För rådgivning och hjälp vid symtom på en smittsam sjukdom ska du vända dig till din vårdcentral eller ringa sjukvårdrådgivningen, telefon 1177.

Region Gotlands samarbetswebb finns information för vårdgivare om smittskyddsblad, anmälningspliktiga sjukdomar, hur man gör en anmälan med mera. Där finns också information för skolor, arbetsgivare och andra samhällsaktörer som behöver råd, stöd och vägledning när smittor uppstår.

Kontakta Region Gotland

Smittskydd

Visborgsallén 19,

621 81 Visby

Maria Amér smittskyddsläkare
Telefon: 0498-26 8249
E-post: maria.amer@gotland.se

Nils Block
biträdande smittskyddsläkare
Telefon: 070-0832110
E-post: nils.block@gotland.se

Jenny Franzén smittskyddsadministratör
telefon: 0498-26 86 75
E-post: jenny.franzen01@gotland.se

Helene Lag Lundgren
smittskyddssjuksköterska
Telefon: 0498- 20 35 06
E-post: helene.lag-lundgren@gotland.se

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00