Sök

Veckorapporter säsongssmittor 2023/2024

Region Gotlands lägesrapporter inom smittskydd.
Uppdaterad till och med 2024-01-29.

Veckorapport covid-19 och vintersmittor (vecka 04, 2024)

Två fall av covid-19 konstaterades inom vård och omsorg under vecka 04. Antalet bekräftade fall har även nationellt minskat de senaste veckorna, men smittspridningen pågår fortfarande. Vaccinationerna fortsätter till och med den 19 februari.

Covid-19

Under vecka 04 bekräftades två fall av covid-19 på Gotland. Provtagning görs endast inom vård och omsorg vilket innebär att det är ett stort mörkertal gällande antalet smittade.

På Visby lasarett vårdas just nu ingen med covid-19.

Säsongsinfluensa

Ett fall av säsongsinfluensa registrerades under vecka 04.

Vaccinationer

Personer som är 65+ eller i riskgrupp och som inte har vaccinerat sig mot covid och influensa i höst/vinter bör passa på nu. Vaccinationsinsatsen för vintern 2023/2024 avslutas den 19 februari.
Aktuella rekommendationer finns på 1177.se/gotland

Bokning

Telefonbokningen nås på 0498-26 98 00.
Öppet på vardagar klockan 06.30–12.00 till och med den 19 februari.

Är du född 1959 eller tidigare och folkbokförd på Gotland kan du även boka vaccinationstid i appen Alltid öppet.

För mer information och aktuella öppettider för drop-im, se 1177.se/Gotland/covidvaccin-gotland/


Veckorapport covid-19 och vintersmittor (vecka 03, 2024)

Fem fall av covid-19 konstaterades inom vård och omsorg under vecka 03. Men säsongen för vintersmittor kan inte förväntas vara över ännu. Vaccinationerna pågår till och med den 19 februari.

Covid-19

Under vecka 03 konstaterades fem fall av covid-19. Provtagning görs endast inom vård och omsorg vilket innebär att det är ett stort mörkertal gällande antalet smittade.

På Visby lasarett vårdas idag en patient av andra orsaker, men med covid-19 som bidiagnos.

Ingen behöver för tillfället intensivvård för covid-19 på Visby lasarett.

Säsongsinfluensa

Ett fall av säsongsinfluensa efterregistrerades från vecka 02, inget nytt fall under vecka 03.

Vaccinationer

Personer som är 65+ eller i riskgrupp och som inte har vaccinerat sig mot covid och influensa i höst/vinter bör passa på innan höstens vaccinationsinsats avslutas den 19 februari.

Aktuella rekommendationer finns på 1177.se/gotland

För yngre utan risk för allvarlig sjukdom finns ingen allmän rekommendation om vaccination mot covid eller influensa. Men de som önskar vaccinera sig är välkomna till mottagningarna under öppettiderna för drop-in. Covidvaccination är gratis men säsongsinfluensavaccination kostar för personer som inte ingår i riskgrupperna.

Bokning

Telefonbokningen nås på 0498-26 98 00.
Öppet på vardagar klockan 06.30–12.00, till och med den 19 februari.

Är du född 1959 eller tidigare och folkbokförd på Gotland kan du även boka vaccinationstid i appen Alltid öppet.

För mer information och aktuella öppettider se 1177.se/Gotland/covidvaccin-gotland/

Veckorapport covid-19 och vintersmittor (vecka 02, 2024)

För närvarande har vi ett lågt antal konstaterade fall med säsongssmittorna covid-19 och influensa. Men säsongen kan inte förväntas vara över ännu. Vaccinationerna pågår till och med den 19 februari.

Covid-19

Under vecka 02 konstaterades fyra fall av covid-19, vilket är lägre än föregående veckor. (Provtagning görs endast inom vård och omsorg vilket innebär att det är ett stort mörkertal för antalet smittade.)

På Visby lasarett vårdas idag en patient med covid-19 som huvuddiagnos. Ingen behöver för tillfället intensivvård.

Säsongsinfluensa

Under vecka 02 bekräftades inga nya fall av säsongsinfluensa inom vård och omsorg.

Antalet personer som söker vård för luftvägssmittor är för tillfället lågt, däremot är det många som är sjuka i hemmet på grund av luftvägssymtom. Smittspridningen förväntas öka efter skolornas terminsstart.

Vaccinationer

Mer än 77% av gotlänningarna över 65 år som rekommenderats en höstdos har vaccinerat sig mot covid-19 sedan den 1 oktober.

För den som inte vaccinerat sig under hösten eller vintern finns möjlighet att vaccinera sig till och med måndagen den 19 februari. Sedan avslutas höstens vaccinationsinsats.

Covidvaccination är gratis, men de som inte ingår i någon riskgrupp får betala för influensavaccination.

Kostnadsfri influensavaccination – nu även för personer födda 1959

Säsongsinfluensavaccination är kostnadsfri för personer som fyller 65 år eller mer under året.

Vaccination mot både covid-19 och influensa rekommenderas för personer som är 65 år eller äldre, gravida, samt personer som tillhör någon annan riskgrupp för allvarlig sjukdom. Läs mer om riskgrupper på 1177.se/gotland/influensavaccin

Bokning och drop-in

Telefonbokningen på 0498-26 98 00 har under januari öppet på vardagar klockan 06.30–12.00.

Är du född 1959 eller tidigare och folkbokförd på Gotland kan du även boka vaccinationstid i appen Alltid öppet.

Vaccinationsmottagningarna har begränsade öppettider under januari och februari, aktuella öppettider finns på 1177.se/gotland.

Veckorapport covid-19 och vintersmittor (vecka 01, 2024)

Under första veckan av 2024 diagnosticerades 13 nya fall av covid-19 på Gotland samt sju fall av säsongsinfluensa. Även RS-virus cirkulerar.

Covid-19

Antalet konstaterade covidfall ligger på liknande nivå som föregående veckor. Provtagning för covid-19 görs endast inom vård och omsorg vilket innebär att mörkertalet för antalet smittade är stort.

På Visby lasarett vårdas idag fyra patienter med covid-19. En av dessa har covid-19 som huvuddiagnos och tre patienter vårdas av andra orsaker med covid-19 som bidiagnos. Ingen patient med covid-19 behöver för tillfället intensivvård.

Säsongsinfluensa

Under vecka 01 minskade antalet fall av influensa, efter den kraftiga ökningen under julveckan (21 fall under vecka 52, 2023) . Sju fall konstaterades under veckan, vilket är på liknande nivåer som före jul. Även inom sjukvården har man noterat ett något minskat söktryck från personer med misstänkt influensa och det är idag ingen som vårdas för säsongsinfluensa på Visby lasarett.

Det är främst äldre som riskerar att bli allvarligt sjuka i säsongsinfluensa. Men det finns även annat som spelar in, som graviditet, diabetes eller kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. De som fyller 65 år eller äldre i år, eller som av annan anledning har ökad risk att bli allvarligt sjuka i influensa rekommenderas att vaccinera sig.

Läs mer om riskgrupper på 1177.se/gotland/influensavaccin


Vaccinationer

Mer än 75% av gotlänningarna över 65 år har vaccinerat sig mot covid-19 sedan den 1 oktober.

Vaccinationerna fortsätter fram till den sista februari 2024. Det gäller även för personer som är yngre än 65 år.

Covidvaccination är gratis för alla, men de som inte ingår i någon riskgrupp får betala för influensavaccination.

Kostnadsfri influensavaccination – nu även för personer födda 1959

Säsongsinfluensavaccination är kostnadsfri för personer som fyller 65 år eller mer under året.

Eftersom det är nytt år innebär det att även personer födda 1959 nu kan vaccinera sig mot influensa utan kostnad.

Även yngre personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka rekommenderas att vaccinera sig mot influensa och erbjuds kostnadsfri vaccination. Läs mer om riskgrupper på 1177.se/gotland/influensavaccin

Bokning och drop-in

Telefonbokningen på 0498-26 98 00 har under januari öppet på vardagar klockan 06.30–12.00.

Är du född 1959 eller tidigare och folkbokförd på Gotland kan du även boka vaccinationstid i appen Alltid öppet.

Det går fortfarande att vaccinera sig på drop-in, utan tidsbokning. Vaccinationsmottagningarna har begränsade öppettider under januari och februari, så det kan vara bra att först kontrollera öppettiderna på 1177.se/gotland.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00