Sök

Vårdgarantin, väntetider och avgifter

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Den nationella vårdgarantin

Vårdgaranti – 1177 kan du läsa mer om den nationella vårdgarantin.

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen kan du se väntetiderna inom alla regioner i Sverige.

Vårdavgifter hälso- och sjukvård


För sådant som inte räknas som sjukvård, exempelvis intyg för hjälpmedel, finns särskilda taxor och avgifter.

Väntetidsersättning

Om du som patient har fått vänta mer än 30 minuter vid ett planerat besök (gäller ej bokade akuta besök) kan du få väntetidsersättning med 100 kr. Du ska då själv anmäla att du har fått vänta. Anmälan görs i receptionen på aktuell mottagning.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00