Sök

Screeningprogram

Screening syftar till att leta efter risk för allvarlig sjukdom hos utvalda grupper i befolkningen innan det har gett symtom.

Mammografiscreening är en metod för att hitta tidig och botbar bröstcancer hos kvinnor som inte har några symtom från brösten. Alla kvinnor på Gotland som är mellan 40 och 74 år kallas till screeningundersökning vartannat år. Du kan inte själv boka tid för mammografi utan att vara kallad till mammografiscreening eller ha remiss från en läkare. Mammografiscreening är kostnadsfri inom Region Gotland.

Du får ett bra skydd mot cancer i livmoderhalsen om du lämnar prov varje gång du får en kallelse. På Gotland kommer kallelsen vart femte år till dig som är 23-50 år och vart sjunde år till dig som är 50-70 år. Genom regelbundna cellprovskontroller kan vården hitta och behandla cellförändringar innan de utvecklas till cancer.

Det kalenderår som män fyller 65 år får de ett engångserbjudande om att genomföra en ultraljudsundersökning av bukdelen av stora kroppspulsådern. Syftet är att upptäcka eventuellt bråck på kroppspulsådern, vilket sällan ger några symtom. Pulsåderbråck som inte upptäcks kan växa och bli så stora att de brister, vilket är ett extremt allvarligt tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård. Sjukdomen är fem till sex gånger vanligare hos män än hos kvinnor, därför erbjuds endast män att delta i screening av stora kroppspulsådern i buken.

Provtagning erbjuds vartannat år till dig mellan 60 och 70 år som är folkbokförd i Stockholm och på Gotland. Programmet utökas successivt till 2025 då det kommer omfatta alla mellan 60 och 74 år. På 1177.se kan du leta efter ditt födelseår för att se när du kallas.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00