Sök

Folkhälsostatistik

På den här sidan hittar du statistik och rapporter om folkhälsan på Gotland.

Kunskap om hälsoutvecklingen och faktorer som påverkar hälsa behövs för att kunna följa utvecklingen av hälsa och levnadsvanor i befolkningen. Det är ett viktigt underlag för beslut och genomförande av åtgärder.

Under 2023 genomförde Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) på uppdrag av Region Gotland en skolundersökning i alla högstadieskolor på Gotland där elever i årskurs nio fick svara på frågor om bland annat bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). Totalt besvarades enkäten av 385 elever i 25 av av Gotlands 28 klasser i årskurs nio.

Sammantaget följer resultaten på Gotland de nationella trenderna men andelen elever på Gotland ligger något över riksgenomsnittet för flera av indikatorerna. Utvecklingen sista senaste tio åren har varit positiv, med sjunkande nivåer över tid. Mellan senaste undersökningen 2020 och den senaste nu 2023 har dock en ökning skett för bland annat användandet av alkohol och snus.2023-12-19

Nuläge och förändring av hälsa, levnadsvillkor, sociala faktorer och levnadsvanor i befolkningen på Gotland under åren coronapandemin
pågått.

Folkhälsorapport för Gotland 2023

Rapport om gotländska ungdomars mående, psykiska hälsa, levnadsvillkor och levnadsvanor

I excelfil finns samlad statstik relaterad till folkhälosområdet, för Gotland. Arbete pågår för att göra den mer tillgänglig.

Kontakta Region Gotland

Veronica Hermann
Veronica Hermann
Folkhälsostrateg

Visborgsallén 19

621 81 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00