Sök

Flygtrafik och elflyg

Gotlands läge gör flygtrafiken till en nyckelfråga. Flygförbindelserna med omvärlden är av central vikt för öns utveckling. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll.

Barn med utsträckta armar på en bunker

Gotland har reguljär flygtrafik till Stockholm dagligen, året runt. Möjligheten att flyga både till Arlanda flygplats och till Bromma flygplats har stor betydelse för Gotland. De båda flygplatserna fyller olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov.

På veckobasis avgår direktflyg till och från Göteborg och Malmö. Antalet destinationer och antalet flygbolag som flyger till och från Visby varierar beroende på säsong. Chartertrafik finns under delar av året. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för besöksnäringen, övriga näringslivet och för boende på Gotland.

Visby flygplats

Visby flygplats invigdes år 1942. Flygplatsen ligger 3,5 kilometer norr om centrala Visby och ägs av Swedavia. Flygplatsen är en regional och militär flygplats som ingår i det nationella basutbudet av flygplatser. Den har beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen är ett riksintresse.

Elflyg

Region Gotland har tillsammans med Trafikrådet enats om ståndpunkten att sträckan till Gotland bör vara en av de första där elflyg i kommersiell trafik blir verklighet. I genomförandeprogrammet för den regionala utvecklingsstrategin finns målet att minst en operatör ska flyga kommersiellt med elflyg till och från Gotland 2027.

Med elflyg avses flygplan med elmotor där strömmen kommer från batterier eller vätgas via bränsleceller. Idag pågår flera forskningsprojekt runt om i världen för att utveckla elflygplan. Mot slutet av innevarande decennium finns målsättningen att det ska finnas mindre elflygplan i kommersiell trafik. Visby flygplats ligger långt fram i arbetet med att förbereda sig på att ta emot elflygplan. År 2021 invigdes den första laddinfrastrukturen för elflygplan på Visby flygplats.

Kontakta Region Gotland

Maja-Malin Ekelöf
Strateg

Visborgsallén 19

621 81 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt