Sök

Vandra på Gotland

Utsikt vid Hoburgskusten

Region Gotland driver ett samordningsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen och ett nätverk av ledaktörer. Syftet är att rusta upp och skapa nya vandringsleder på Gotland.

Vill du hitta vandringsleder och veta mer om tillgänglighet och faciliteter finns den digitala tjänsten Naturkartan.

Vill du veta mer om hur din förening eller ditt företag kan vara med och utveckla Gotlands vandringsleder kan du läsa mer om projektets nätverk.

Naturkartan

Naturkartan är en friluftsguide för webb och mobil och fungerar som ett digitalt alternativ till broschyrer och papperskartor. Det är ett enkelt sätt att hitta vandringsleder och få information om avstånd, tillgänglighet och faciliteter.

Nätverk för ledaktörer

Region Gotland är samordnare för de föreningar och utvecklingsbolag som ansvarar för lederna. Vissa av föreningarna och utvecklingsbolagen har beviljats medel för att rusta upp och utveckla nya leder och en ny Gotlandsstandard håller på att tas fram. Syftet är att skapa en gemensam metod för ledmarkeringar, skyltar och hur vi kommunicerar, underhåller och tar fram nya vandringsleder.

Ledaktörer som har beviljats medel

 • Banvallen
 • Garda HB
 • Östkustleden
 • Svajde / Roma
 • När SF
 • Lustkusten
 • Vägumeviken
 • Pilgrimsleden
 • Fröjel / Klinte Hb
 • Länsstyrelsen
 • Graip IK

Är din förening, företag eller organisation intresserad av att vara med i nätverket? Vi bjuder in till workshops och evenemang och du kan vara med och driva utvecklingen av vandringsleder på Gotland. Hör av dig till projektledare Fie Broker-Bulling, e-post: fie.broker-bulling@gotland.se

Finansiering för tre projekt i ett

Regional samordning av vandringsleder på Gotland:

Leader Gute

Ledaktörer på Gotland kommer tillsammans ta fram heltäckande metodik, kommunikation och arbetsform för hållbar utveckling och kvalitetssäkring av vandringsleder över hela Gotland. Metodiken ska också tydliggöra ansvar, underhåll, hållbara strategier och grafiskt material. Syftet är att underlätta det ideella arbetet med leder på Gotland.

Tillväxtverket

Projektet kommer att ta ett samlat grepp över fortsatt utbyggnad av leder på Gotland. Det långsiktiga målet är att skapa ett övergripande ledsystem som täcker vandring runt hela Gotland med förbindelselänkar tvärs över ön på strategiska platser. Allt stöd kommer att förmedlas till ledägare och ledförvaltare runt om på Gotland.

Naturvårdsverket

Projektets ska stärka regional organisering och samordningen av vandringsleder där staten inte är huvudman. Syftet är också att etablera en väl fungerande infrastruktur för vandringsleder genom lokal organisering och samarbete inom ramen för Nationell ramverket samt bidra till det nationella arbetet.

Fakta

Projektnamn: Vandringsledsprojekt
Löptid: 2024-02-01 – 2025-12-31
Finansiärer: Tillväxtverket, 4 035 425 kronor, Leader Gute, 1 066 932 kronor, Naturvårdsverket, 800 000 kronor. Nettobelopp: 5 902 357 kronor

Region Gotlands logotyp
Leader Gute logotyp
Tillväxtverkets logotyp
EU-logga jordbruksfonden
EU-logotyp
Naturvårdsverkets logotyp

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00