Sök

Uppföljning - gröna nyckeltal

För att mäta och visa förändringen över tid i arbetet för hållbar utveckling används ett antal miljönyckeltal och indikatorer.

Ett antal nyckeltal kan inte ge en heltäckande bild av utvecklingen mot ett hållbart samhället. Men de är steg på vägen.

De nyckeltal som Region Gotland använder sig av speglar områden som Energi och klimat, Vatten, Hållbara val samt Naturens mångfald. Många av nyckeltalen är gemensamma med de som används inom föreningen Sveriges ekokommuner. Andra är gemensamma med regionernas miljönycketal och några av nyckeltalen är Region Gotlands egna.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt