Kontakt

Tina M Larsson, samordnare yrkesutbildningar
Telefon: 0498- 20 35 82
E-post: kristina.larsson02@edu.gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Undersköterska yrkespaket

Yrkespaketet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på till exempel vårdavdelning inom somatisk och psykiatrisk vård, vårdcentral samt i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, socialpsykiatri, hemtjänst eller som personlig assistent.

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Om du har yrkeserfarenhet kan du få möjlighet att validera vissa delar av kurserna.

Från och med 1 juli 2021 ändras programplanen för yrkespaketet till undersköterska. Totalt består utbildningen av 1450 poäng.

 

Följande kurser ingår:

Gerontologi och geriatrik

Anatomi och fysiologi 1 och 2

Omvårdnad 1 och 2

Social omsorg 1 och 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2

Psykiatri 1 och 2

Psykologi 1 

Hälso- och sjukvård 1 och 2

Vårdpedagogik och handledning

Vård och omsorg specialisering

 

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande         
Studieperioder: Ca 13 månader
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN.
Ansökan: Ingen ny start för närvarande. Utbildningen startar igen under 2022.