Sök

Undersköterska

I augusti 2024 startar en utbildning till undersköterska på 1 500 poäng. Utbildningen till undersköterska ger dig kunskaper att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet.

Sköterska som mäter blodtryck på en äldre kvinna

Som stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Du får också kunskaper om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning och psykiatri.

Det kommer att ges lärarledd undervisning cirka två dagar i veckan och däremellan har du egen studietid för inläsning och hemuppgifter.

Arbetsplatsförlagd undervisning (APL) inom olika vård- och omsorgsverksamheter ingår.

Observera att du kommer att behöva lämna utdrag ur belastningsregistret inför APL-perioderna.

Skyddad yrkestitel

Sedan 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. För att få titeln undersköterska krävs förutom yrkesämnena (1 350 poäng) också Svenska 1 (eller Svenska A) eller SvA 1 (eller SvA A) och Samhällskunskap 1a1 (eller Samhällskunskap A).

Du som inte tidigare läst Svenska och Samhällskunskap kommer att få möjlighet att göra detta efter avslutade yrkeskurser (eller på distans parallellt med andra kurser). Distanskurser måste sökas separat.

Mer information om hur du går tillväga får du av studie- och yrkesvägledare som finns på skolan.

Gymnasiekurser som ingår i utbildningen

  • Anatomi och fysiologi 1 och 2
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
  • Gerontologi och geriatrik
  • Hälso och sjukvård 1 och 2
  • Omvårdnad 1 och 2
  • Psykiatri 1 och 2
  • Psykologi 1
  • Social omsorg 1 och 2
  • Vård och omsorg specialisering

Utbildningen är på heltid och skolförlagd två dagar i veckan. Om du önskar att läsa i ett annat tempo kontaktar du våra studie- och yrkesvägledare för att gå igenom vilka möjligheter som finns.

Studietid: 12 augusti 2024–19 december 2025
Studietakt: Utbildningen är på heltid och berättigar till CSN.
Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.
Sista ansökningsdag: Ansökan är förlängd med löpande antagning efter att komplett ansökan har lämnats in.
Antal platser: 24

Svarstiden är längre under sommarperioden. Kontakt sker via mejl.

Du ansöker på vuxenutbildningen Gotland

Kontakta Region Gotland

Tina M Larsson
Samordnare för yrkesutbildningar på vuxenutbildningen Gotland.

Gesällgatan 7

621 82 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00