Sök

Husbil, ställplatser, terrängkörning

Välkommen till Region Gotlands guide för husbilar, ställplatser och terrängkörning! Här hittar du information om vilka förutsättningar och regler som gäller för husbilar, ställplatser och terrängkörning på Gotland.

Utforska Gotland med husbil

Att semestra och utforska Gotland med husbil kan erbjuda många vackra upplevelser, samtidigt finns också viktiga regler att följa. Campa endast på angivna platser och undvik att stanna eller parkera där det inte är tillåtet. Respektera naturen och miljön genom att undvika nedskräpning och följa trafikregler och andra föreskrifter som gäller på den plats där du befinner dig. Respektera skyltar och information på plats för att säkerställa att känsliga miljöer inte tar skada.

Tänk på att övernattningsmöjligheterna kan variera beroende på plats, så se till att planera din resa i förväg.

Region Gotlands ordningsföreskrifter 15 §:

Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats i 3 §, såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Region Gotland eller annan markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där.


Med camping menas till exempel tältuppsättning och ianspråktagande av ytan som är större än själva ekipaget, med exempelvis stolar eller markiser. Att parkera en husbil på en parkeringsplats under natten är tillåtet, förutsatt att de specifika reglerna för den aktuella parkeringsplatsen följs. Det är viktigt att vara uppmärksam på den aktuella skyltningen som gäller för varje enskild parkeringsplats för att undvika överträdelser och onödiga avgifter.

Region Gotlands ställplatser

Region Gotland erbjuder ett antal särskilt utmärkta avgiftsbelaggda ställplatser för husbilar. På dessa platser är det tillåtet att övernatta, men det finns ingen annan service.

Parkeringsplatser för husbil med möjlighet att övernatta finns på följande platser:

  • Visby, på norra vågbrytaren, tio platser. (Avstängda i samband med Almedalsveckan), Östra byrummet, elva platser samt Östra Polhemslunden, nio platser
  • Slite, fyra platser
  • Fårösund, åtta platser.
  • Ronehamn, sju platser.
  • Vändburg, sex platser.
  • Botvaldevik, sju platser.

Allmänna regler om parkering med släp/husbil

Parkeringsregler för släp eller husvagn med bil

Om du har ett släp eller en husvagn kopplad till din bil så räknas de in i samma parkeringsbiljett som den du köper till bilen. Kom ihåg att placera biljetten så att den är synlig i bilens framruta.

Om din bil med påkopplat släp tar upp två parkeringsplatser så är det också viktigt att komma ihåg att alla däck måste vara inom de vita parkeringarna. Ingen del av fordonet får heller hänga över så mycket att det hindrar framkomligheten för annan trafik.

Parkeringsregler för släp eller husvagn utan bil

Om du ställer ett släp eller en husvagn utan bil på en avgiftsbelagd parkeringsplats så måste du betala för den parkeringsruta som släpet står på. Parkeringsbiljetten ska placeras på släpvagnen eller på registreringsskylten. Ansvaret för att biljetten är synlig under hela uppställningen är ditt.

Allmänna regler gällande terrängkörning

Det är inte tillåtet att köra i naturen. Du måste hålla dig på vägen enligt terrängkörningslagen. Terrängkörning är endast tillåten på särskilt utpekade områden för att skydda den ömtåliga naturen och undvika skador på mark och flora.

När du vistas i naturen måste du alltid visa hänsyn till djur, natur, markägare och andra människor. Huvudregeln i allemansrätten är att inte störa eller förstöra.

Viktigt att tänka på är att allemansrätten inte ger dig rätt att köra med motorfordon i skog och mark eller på stränder. Rätten att färdas och campa i motorfordon begränsas nämligen i terrängkörningslagen.

Terrängkörningslagen innebär att all körning av motorfordon utanför väg är förbjuden. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla och det gäller även på din egen mark, förutom vid skogsbruk och jordbruk. Anledningen till förbudet är att motordrivna fordon i naturen leder till skador på mark och växter och att det kan störa djur och människor.

Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

Överträdelser mot lagen anmäls till polismyndigheten. Om någon kör utanför vägen i ett naturreservat ska länsstyrelsen kontaktas.

All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, stränder, parker, åkrar och ängar, räknas som terräng. Det gäller även stigar, motionsspår och leder som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk.

Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor, till exempel bilar, husbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder och traktorer. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Det går bra att tälta något enstaka dygn så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. Om ni är många som ska tälta eller om du är nära en bostad behöver du be markägaren om lov. Tänk på att inte tälta på ömtåligt underlag eller på mark som används för jordbruk eller planteringar.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. Ibland kan det vara tältförbud i hela området. Det finns informationsskyltar i området som visar vad som gäller.

Terrängkörningslagen gäller även vid camping med husvagn eller husbil. Att köra med husbil eller husvagn i naturen är alltså inte tillåtet.

På Gotland finns gott om campingplatser med platser för både husvagnar och husbilar. Runtom på ön finns också ställplatser för husbilar. Slamtömning och färskvatten finns på Färjeleden vid reningsverket.

Om du vill campa utanför iordningställda platser finns en del begränsningar som är viktiga att känna till. Enligt Region Gotlands lokala ordningsföreskrifter får camping i bland annat husvagn och husbil inte ske på offentlig plats. Med offentlig plats menas bland annat allmänna vägar, gator och parker. Även i Visby samt vid vissa badplatser råder campingförbud.

På enskilda vägar är det upp till markägaren att bestämma om motortrafik ska vara tillåten och att i vissa fall reglera parkering. Om inget annat anges får du ställa upp ditt fordon precis intill vägen, förutsatt att marken inte skadas, parkeringen utgör en trafikfara eller markägaren hindras i sin verksamhet. Vid övernattning nära ett bostadshus bör du först fråga markägaren om lov.

Rastplatser är främst tänkta för tillfällig rast och vila. Grundregeln är att du på vardagar får stanna i högst 24 timmar på rastplatser och skyltade P-platser utmed allmän väg. På lördagar, söndagar och helgdagar får du stanna till nästa vardag. Om andra regler gäller ser du detta på en tilläggstavla under P-märket vid rastplatsen.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00