Sök

Närtrafik

Närtrafiken är för dig som bor långt ifrån en busshållplats. Den ger dig minst två resmöjligheter i veckan till din närmaste serviceort. Närtrafiken går endast på beställning.

Så här fungerar det

Närtrafiken kör två dagar i veckan till närmaste tätort och är öppen för alla. Gotland är indelad i tre områden; norra, mellersta och södra Gotland. I respektive område framgår vilka socknar som ingår och det är där du söker information om resan. Där framgår bland annat till vilken tätort närtrafiken går, vilka dagar och tider den går och till vilka hållplatser.

Var noga med att uppge vid vilken hållplats i tätorten du vill stiga av eller på. Hur dags du hämtas i bostaden beror på hur många som beställer resa. Närtrafiken går tillbaka till bostaden efter två - tre timmar, beroende på vilken dag du reser.

Turerna körs inte på helgdagar, julafton och nyårsafton.

Beställning av resor

Resor med närtrafiken ska beställas senast kl 16.00 dagen innan planerad resa på telefonnummer 0200-26 06 60. Då får du information om en preliminär tid när du blir hämtad. Var noga med att ange exakt bostadsadress. Vi reserverar oss för att turen kan vara fullbelagd.

Biljettpriser

Priset för resan är 50 kr/enkelbiljett.

Norra Gotland

Hållplatserna i Fårösund är Bungehallen, busshållplatsen vid Kronhagsvägen och Stuxgården.

Fårö

Fårö

 

måndag

fredag

Ankomst

kl. 10.20

kl. 10.20

till/från

Fårösund

Fårösund

Avgång

kl. 12.50

kl. 12.50

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Hejnum, Tingstäde

Hejnum, Tingstäde

 

onsdag

fredag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Visby

Visby

Avgång

kl. 12.00

kl. 13.30

Hållplatserna i Fårösund är Bungehallen, busshållplatsen vid Kronhagsvägen och Stuxgården.

Bunge, Fleringe
Bunge, Fleringe

 

onsdag

fredag

Ankomst

kl. 10.15

kl. 10.00

till/från

Fårösund

Fårösund

Avgång

kl. 12.00

kl. 12.30

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Hållplatserna i Slite är Vårdcentralen, ICA och Coop.

Hall, Hangvar, Stenkyrka
Hall, Hangvar, Stenkyrka

 

tisdag

torsdag

fredag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Visby

Slite

Visby

Avgång

kl. 12.00

kl. 12.00

kl. 13.30

Hållplatserna i Slite är Vårdcentralen, ICA, Coop.

Boge
Boge

 

onsdag

fredag

Ankomst

kl. 9.00

kl. 9.00

till/från

Slite

Slite

Avgång

kl. 11.00

kl. 12.00

Hållplatserna i Slite är Vårdcentralen, ICA, Coop.

Hellvi, Lärbro, Othem, Rute

Hellvi, Lärbro, Othem, Rute

 

onsdag

fredag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Slite

Slite

Avgång

kl. 12.00

kl. 13.00

Mellersta Gotland

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Lummelunda, Martebo, Väskinde

Lummelunda, Martebo, Väskinde

 

tisdag

fredag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Visby

Visby

Avgång

kl. 12.00

kl. 13.30

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Atlingbo, Eskelhem, Hogrän, Mästerby, Stenkumla, Tofta, Träkumla, Vall, Västerhejde inkl. Fridhem, Högklint, Ygne (ej Vibble samhälle)

Atlingbo, Eskelhem, Hogrän, Mästerby, Stenkumla, Tofta, Träkumla, Vall, Västerhejde inkl. Fridhem, Högklint, Ygne (ej Vibble samhälle)

 

tisdag

torsdag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Visby

Visby

Avgång

kl. 12.30

kl. 12.00

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Ekeby, Endre, Hejdeby, Hörsne/Bara, Källunge
Ekeby, Endre, Hejdeby, Hörsne/Bara, Källunge

 

tisdag

torsdag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Visby

Visby

Avgång

kl. 12.30

kl. 12.00

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Hållplatserna i Slite är: Vårdcentralen, ICA, Coop.

Gothem, Vallstena

Gothem, Vallstena

 

tisdag

onsdag

torsdag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Visby

Slite

Visby

Avgång

kl. 12.30

kl. 12.00

kl. 12.00

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Akebäck, Barlingbo, Dalhem, Follingbo
Akebäck, Barlingbo, Dalhem, Follingbo

 

tisdag

torsdag

Ankomst

kl. 10.30

kl. 11.00

till/från

Visby

Visby

Avgång

kl. 13.00

kl. 13.30

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Bro, Bäl, Fole, Lokrume

Bro, Bäl, Fole, Lokrume

 

onsdag

fredag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Visby

Visby

Avgång

kl. 12.00

kl. 13.30

Hållplatserna i Roma är Biblioteket och ICA.

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Ala, Björke, Buttle, Guldrupe, Viklau, Vänge

Ala, Björke, Buttle, Guldrupe, Viklau, Vänge

 

tisdag

torsdag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.30

till/från

Roma

Visby

Avgång

kl. 12.00

kl. 13.30

Hållplatserna i Roma är Biblioteket och ICA.

Hållplatserna i Visby är Lasarettet (huvudentrén), Korpen (entrén), Coop Öster (norra entrén), Skarphäll (Willys entrén) och Stenhuggaren (Coop entrén).

Anga, Gammelgarn, Ganthem, Halla, Kräklingbo, Norrlanda, Sjonhem, Östergarn, norra och östra delen av Roma utanför samhället

Anga, Gammelgarn, Ganthem, Halla, Kräklingbo, Norrlanda, Sjonhem, Östergarn, norra och östra delen av Roma utanför samhället

 

onsdag

fredag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.30

till/från

Roma

Visby

Avgång

kl. 12.00

kl. 13.30

Södra Gotland

Hållplatserna i Hemse är Torget/Konsum och Vårdcentralen.

Alva, Eke, Fide, Grötlingbo, Hablingbo, Hamra, Havdhem, Näs, Silte, Sundre, Vamlingbo, Öja, södra delen av Hemse utanför samhället

Alva, Eke, Fide, Grötlingbo, Hablingbo, Hamra, Havdhem, Näs, Silte, Sundre, Vamlingbo, Öja, södra delen av Hemse utanför samhället

 

onsdag

fredag

Ankomst

kl. 10.30

kl. 10.30

till/från

Hemse

Hemse

Avgång

kl. 13.30

kl. 12.30

Hållplatserna i Hemse är Torget/Konsum och Vårdcentralen.

Alskog, Ardre, Burs, Garda, Lau, Ljugarn, När, Rone, östra delen av Hemse utanför samhället

Alskog, Ardre, Burs, Garda, Lau, Ljugarn, När, Rone, östra delen av Hemse utanför samhället

 

tisdag

torsdag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Hemse

Hemse

Avgång

kl. 13.00

kl. 12.00

Hållplatserna i Hemse är Torget/Konsum och Vårdcentralen.

Etelhem, Fardhem, Gerum, Levide, Linde, Lojsta, Lye, Stånga, västra och norra delen av Hemse utanför samhället

Etelhem, Fardhem, Gerum, Levide, Linde, Lojsta, Lye, Stånga, västra och norra delen av Hemse utanför samhället

 

tisdag

torsdag

Ankomst

kl. 10.30

kl. 10.30

till/från

Hemse

Hemse

Avgång

kl. 13.30

kl. 12.30

Hållplatsen i Klintehamn är busshållplatsen vid Konsum.

Eksta, Fröjel, Sproge, södra och östra delen av Klintehamn utanför samhället

Eksta, Fröjel, Sproge, södra och östra delen av Klintehamn utanför samhället

 

onsdag

fredag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Klintehamn

Klintehamn

Avgång

kl. 12.00

kl. 13.00

Hållplatsen i Klintehamn är busshållplatsen vid Konsum.

Hejde, Sanda, Västergarn, Väte, norra delen av Klintehamn utanför samhället

Hejde, Sanda, Västergarn, Väte, norra delen av Klintehamn utanför samhället

 

onsdag

fredag

Ankomst

kl. 10.00

kl. 10.00

till/från

Klintehamn

Klintehamn

Avgång

kl. 12.15

kl. 13.15

Kontakta Region Gotland

Logotyp
Gotlands kollektivtrafik

Biljetter, tidtabeller och bussar
Har du frågor om biljettförsäljning, tidtabell, kvarglömda saker, driftsfrågor om bussar och skolskjuts ring 0498-20 49 00. Denna kundtjänst är öppen när bussarna är i trafik.

Kundmottagningen på Visby busstation är öppen juni–augusti klockan 07.00–19.00 och september–maj vardagar klockan 08.00–17.00.

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00