Sök

Busstidtabeller och linjekartor

Här hittar du tidtabeller och linjekartor för våra bussar. Under sommaren gäller särskild sommartidtabell. Du kan även använda Gotlands kollektivtrafiks reseplanerare för att hitta din resa.

Ändringar i tidtabellen kan göras och den senast gällande versionen publiceras alltid här och på Gotlands kollektivtrafiks webbplats.

Stadstrafiken i Visby omfattar busslinjerna 1 till 6. Linjerna 1 och 2 ersätts på kvällar och helger av linje 5. Anslutningstrafiken mellan Visby hamnterminal och Visby busstation tillgodoses av linje 6.

Till regionbusstrafiken räknas busslinjerna 10 till 62. Regionbusstrafikens viktigaste knutpunkt är Visby busstation, där det finns bytesmöjligheter till och från Visby stadstrafik samt regionbusstrafikens linjer emellan.

Sommartidtabeller

Sommartidtabellen gäller från och med söndag 16 juni 2024 till och med lördag 17 augusti 2024.

I årets sommartidtabell finns vissa förändringar jämfört med sommartidtabellen 2023. Nedan presenterar vi sommarens förändringar för specifika linjer.

Linje 10

De turer på linje 10 som endast trafikerar sträckan Visby busstation - Tofta bad, kommer endast att stanna för på- och avstigande vid hållplatserna Visby busstation – Kneippbygatan – Tofta bad. Dessa turer är till för att avlasta ordinarie turer på linje 10.

Körtiderna har förlängts på de ordinarie turerna, främst på delsträckorna Tofta bad – Klintehamn och Klintehamn – Hemse.

Linje 11

Hållplats Bjärges trafikeras inte i sommar. Vi hänvisar till hållplats Vänge.

Körtiderna på turerna från Visby busstation mot Roma och Etelhem har förlängts.

Förlängda körtider är för att bussarna under högsäsong, då det är många på- och avstigande lättare ska kunna hålla tidtabellen.

Linje 6

Under sommaren kommer linje 6 inte passa samtliga Destination Gotlands avgångar och ankomster vid Visby hamnterminal. Vi rekommenderar att läsa i tidtabellen för linje 6 före bokning av färja vilka tider vi trafikerar Visby hamnterminal. Det går också att använda tjänsten Resrobot, som är en reseplanerare som visar all kollektivtrafik i Sverige, även färjan.

Linje 61

Hållplats Lickershamn trafikeras inte. Det är på grund av bristande vändmöjligheter för bussarna. Vi hänvisar resenärer till hållplats Lickershamnsvägen.

Sommartidtabeller – Visby stadstrafik

Sommartidtabeller – Regionbusstrafik

Ordinarie tabeller

Ordinarie busstidtabell gäller från och med söndag 18 augusti 2024 till och med lördag 14 juni 2025.

Linje 11

Ny avgång klockan 21.50 på vardagar från Visby busstation.
Turen med avgångstid kl. 19.00 från Roma dras in på grund av lågt resande.

Linje 20

Ny avgång klockan 21.:50 på vardagar från Visby busstation. Sista turen på linje 20 från Fårösund mot Visby klockan 22.05 på vardagkvällar dras in på grund av lågt resande.

Linje 22

Turerna med avgångstid klockan 17.00, som trafikerar sträckan Lärbro – Slite och klockan 17.13, som trafikerar sträckan Slite – Lärbro, på vardagar dras in grund av lågt resande.

Linje 61

Nya avgångar klockan 20.50 på vardagar från Visby busstation och från Kappelshamn till Visby busstation klockan 21.40.

Linje 2

Utbudet på linje 2 mellan Terra-Nova och Östercentrum omfördelas så att linjen trafikeras med entimmes trafik under hela öppettiden istället för som nu med halvtimmestrafik under högtrafikperioderna på morgonen och eftermiddagen. Det är på grund av lågt resande på turer under högtrafikperioden.

Linje 4

Utbudet på linje 4 omfördelas under öppettiden och trafikeras av sju dubbelturer istället för åtta. Det är på grund av lågt resande.

Tidtabeller – Visby stadstrafik

Tidtabeller – Regionbusstrafik

Linjekartor

Linjekartor ordinarie trafik

Linjekartor sommartrafik

Kontakta Region Gotland

Logotyp
Gotlands kollektivtrafik

Biljetter, tidtabeller och bussar
Har du frågor om biljettförsäljning, tidtabell, kvarglömda saker, driftsfrågor om bussar och skolskjuts ring 0498-20 49 00. Denna kundtjänst är öppen när bussarna är i trafik.

Kundmottagningen på Visby busstation är öppen juni–augusti klockan 07.00–19.00 och september–maj vardagar klockan 08.00–17.00.

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00