Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Villkor för vägarbete inom Region Gotlands vägområden

För arbeten inom Region Gotlands vägområden krävs en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning är tänkt att se ut.

Syfte och innehåll

TA-planen har till uppgift att bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet samt att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag. Ta-planen är även del i entreprenörens arbetsmiljöplan, då arbetsplatsen ligger inom ett riskområde för trafik som endast väghållaren råder över och får besluta om åtgärder. Speciellt viktigt är hänsynstagandet till de oskyddade trafikanternas och kollektivtrafiken framkomlighet. Trafikanordningarna/uppmärkningen ska vara tydlig och lättförstålig.

Om behov av totalavstängning är nödvändig, ska en omledning av trafiken redovisas.

Utmärkningsansvarig (godkänd för arbete på väg) ska finnas på arbetsplatsen.

TA-Planens godkännande

TA-planen ska upprättas och vara godkänd av Region Gotland senast två veckor innan arbetet påbörjas. Vid akuta arbeten ska en TA-plan skickas in senast nästkommande arbetsdag.

Entreprenörer till ledningsägare och väghållare ska lämna in generella TA-planer för vägarbeten som ofta återkommer. TA-plan ska dock alltid lämnas vid ansökan om arbete på väg men då med hänvisning till Generell TA-plan. Generella TA-planer godkänns för ett år och ska förnyas därefter. Entreprenörens personal ska inneha gällande utbildning och intyg om ”Arbete på väg” samt en utbildad utmärkningsansvarig på arbetsplatsen.

Innehållet i TA-planen

  1. Fyll i blanketten om tillfällig trafikanordningsplan
  2. Gör en tydlig trafikanordningsplan som visa vägmärken, trafikanordningar, förbiledning, skeden, avstängningar, samt måttsatta vägbredder (gäller även gångbana och gång- och cykelbana). Ta-planen ska vara ritad så att den är lätt att orientera sig på. På kartbilder ska inte ledningar vara inritade, då dessa kan medföra feltolkningar.
  3. TA-planen ska bifogas blanketten (punkt 1) och bör helst vara i PDF-format för en enklare och snabbare handläggning.

Skicka in ansökan i tid, minst två veckor innan arbetet påbörjas. Ett vägarbete får inte påbörjas innan det finns en godkänd TA-plan.

Om TA-planens giltighet har gått ut och arbetet ej slutförts, måste en ny ansökan skickas in för att förlänga TA-planens giltighetstid.

Sidan uppdaterad: 7 november 2016
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?