Kontakt

Mottagningsteamet (frågor som handlar om hemtjänst, boende med mera)
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Anhörigstöd

Borådet?

 

Vilka mer?

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tre olika bilder med miljöer och par från 50-talet, 60-talet och 70-talet. Det står: Du som var ung då, hur har du det i dag?

Senior på Gotland

Den här sidan är till för dig som senior och för dina anhöriga.
Vi vill att du ska kunna leva ett bra liv hela livet och åldras på dina villkor.

Hitta direkt