Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Region Gotlands krav på visad hänsyn under grävning

Här hittar du de generella krav som Region Gotland ställer om visad hänsyn vid grävningsarbeten

Det är viktigt att hänsyn tas till miljön och omgivningen vid grävningsarbetet och att det aktuella arbetsområdet hålls i god ordning. Därför ska du beakta följande:

  • Vatten som innehåller lera, betong, grus eller liknande som kan orsaka stopp får inte rinna ner i brunnar. Vid risk används geotextil eller markduk som filter vid brunnsöppning.
  • Avfall och restprodukter ska tas om hand på ett riktigt sätt, till exempel källsorteras.
  • Buller, utsläpp och markskakningar som kan störa omgivningen eller påverka miljön ska undvikas eller minimeras.
  • Vid planerat arbete utanför ordinarie arbetstid (vardagar kl. 07.00 – 16.00 och helg) ska samråd först ske med Region Gotland.
  • Följ de direktiv som står listade i godkännandet av grävtillstånd och TA-plan noga.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024