Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Kontroller av grävningsarbetet

För att säkerställa att grävningsarbetet följer de tillstånd som givits utför Region Gotland kontroller under grävningsarbetet. Här hittar du mer information om vad kontrollerna omfattar.

Under arbetets gång kan det förekomma kontroller av arbetet och arbetsplatsen. Kontrollen ska säkerställa att alla tillstånd finns på plats, att arbetet genomförs så som det är avtalat och att TA plan följs och finns. Vid avsaknad av korrekta handlingar eller direkt felaktig utrustning kommer arbetet att stoppas. Arbetet får inte återupptas förrän bristerna är åtgärdade. Följs inte TA-planen kommer en sanktionsavgifter att delas ut.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024