Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Statistik Smittskydd

Statistik 2014 till 2023, från smittskyddsenheten Region Gotland.

Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Gonorré

2

0

3

4

2

9

6

4

8

8

HIV-infektion

1

0

0

4

2

0

4

1

3

1

Klamydiainfektion

199

191

162

174

194

233

181

177

203

138

Syfilis

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier


2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Extended spectrum Betalaktamase ESBL

16

29

35

45

47

41

29

28

48

56

Extended spectrum Betalaktamase ESBLcarba

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)

18

11

29

19

15

19

14

26

25

17

Pneumokocker med nedsatt känslighet för pc

0

0

0

0

0

1

3

0

1

1

Vancomycinresistena Enterokocker (VRE)

0

0

1

1

1

3

0

1

1

0

Hepatiter

Hepatiter


2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Hepatit A

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Hepatit A

4

1

20

3

3

3

5

3

2

3

Hepatit C

5

10

6

10

7

4

7

7

5

4

Hepatit D

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Hepatit E

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

 

Mag- och tarminfektioner

Mag- och tarminfektioner


2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Campylobacter

59

61

78

60

64

52

20

32

29

50

Cryptosporidier

0

1

5

5

4

6

3

5

2

6

Entamoeba histolytica

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Entero­hemorragisk E.Coli (EHEC)

0

1

2

0

3

2

3

3

1

7

Giardia

2

2

10

10

8

16

4

6

3

2

Salmonella

8

8

8

10

8

13

6

7

2

6

Shigella

0

4

1

1

9

3

0

12

2

0

Yersinia

0

2

2

1

1

2

0

4

1

0

Mykobacterieinfektioner

Mykobacterieinfektioner


2019

2020

2021

2022

2023

Atypiska mykobakterier

3

2

1

4

1

Tuberkulos

1

7

2

1

1

Invasiva infektioner

Invasiva infektioner


2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Betahemoly­serande grupp‑A-streptokocker (GAS) (invasivt)

2

2

1

7

8

6

0

1

2

10

Haemophilus influenza (invasivt)

3

4

0

1

1

3

2

0

1

0

Listeria (invasivt)

2

2

0

1

0

0

1

1

1

1

Meningokocker (invasivt)

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

Pneumokocker (invasivt)

10

12

10

6

8

10

2

4

11

15

Övriga infektioner

Övriga infektioner
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Covid-19

-

-

-

-

-

-

1865

2949

7114

467

Influensa A

0

12

80

101

72

187

52

9

84

113

Influensa B

0

0

18

8

166

5

8

0

2

40

Denguefeber

2

1

1

0

0

1

0

0

1

0

Kikhosta

10

4

9

4

1

3

1

0

0

0

Legionella

0

1

2

1

2

5

1

0

1

2

Malaria

1

0

0

0

1

3

0

0

0

0

TBE (Fästingburen encefalit)

0

5

1

1

3

3

0

1

1

0

Tetanus (Stelkramp)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trikinos

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vibrio­infektion exl. Klolera

0

0

1

0

5

2

1

1

0

0

Viral meningo­encefalit

17

5

6

2

5

4

0

4

4

2

Totalt

367

375

498

483

644

643

2228

3293

7564

954

Totalt förutom Covid-19

367

375

498

483

644

643

363

344

450

487

Kontakta Region Gotland

Smittskydd

Visborgsallén 19,

621 81 Visby

Maria Amér smittskyddsläkare
Telefon: 0498-26 8249
E-post: maria.amer@gotland.se

Nils Block
biträdande smittskyddsläkare
Telefon: 070-0832110
E-post: nils.block@gotland.se

Jenny Franzén smittskyddsadministratör
telefon: 0498-26 86 75
E-post: jenny.franzen01@gotland.se

Helene Lag Lundgren
smittskyddssjuksköterska
Telefon: 0498- 20 35 06
E-post: helene.lag-lundgren@gotland.se

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024