Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Antibiotikasmart Sverige

Antibiotikasmart Sverige leds gemensamt av Folkhälsomyndigheten och RISE (Research Institutes of Sweden).

Antibiotika räddar liv. Men felaktig och överdriven användning av antibiotika gör att bakterier i allt snabbare takt blir motståndskraftiga mot läkemedlet. Det innebär att även vanliga bakterieinfektioner blir omöjliga att behandla. Antibiotikaresistens påverkar människa, djur och miljö – allt hänger ihop. Hela samhället behöver därför hjälpas åt för att bromsa utvecklingen.

Vad är Antibiotikasmart Sverige?

Antibiotikasmart Sverige är en nationell kraftsamling som leds av Folkhälsomyndigheten tillsammans med RISE, Research lnstitutes of Sweden, och som genomförs med stöd av Vinnova. En del i satsningen är att Antibiotikssmart Sverige har tagit fram kriterier tillsammans med verksamheter inom kommuner och regioner. Kriterierna ska skapa engagemang, ge inspiration och stimulera arbetet med att minska uppkomsten av infektioner, motverka smittspridning i samhället och inom vården, samt bidra till en sund antibiotikaanvändning.

Pilotprojekt: Friskare förskola

Under 2024 ska förskolan stärka arbetet med hygien, smitta och infektioner. Syftet med satsningen Friskare förskola är att förbättra hygienrutiner och minska smittspridning för att skapa en hälsosammare miljö för barnen.

Gotländska förskolor i samarbete med smittsyddseneheten

Från Gotland deltar Hellvi kooperativet och Bysens förskola i pilotprojektet "Friskare Förskola".

Förskolan arbetar hela tiden med att förebygga smittor som är vanliga bland barn i förskoleåldern. Pilotprojektet Friskare förskola bidrar till att stärka och utveckla verksamheten med hjälp från Region Gotlands smittskyddsenhet.

Projektet fokuserar på:

  • Pedagogiska aktiviteter om hälsa och hygien för barnen
  • Förbättrade rutiner för hygien och smittskydd
  • Samarbete med andra organisationer om smittförebyggande frågor

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024