Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Mål och insatsplaner 2024–2025

En kvinna tar blodtrycket på en man

Inriktningen för arbetet med kunskapsstyrning beskrivs i de regionala programområdenas, RPO:s, mål- och insatsplaner, som fastställs årligen av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Arbetet berör breda sjukdomsgrupper och täcker i hög grad in de områden som är de främsta orsakerna till hög sjukdomsbörda. Till exempel stroke, hjärtinfarkt och smärta.

Nytt för verksamhetsåret 2024–2025 är att RPO även har identifierat åtgärder som bör göras i mindre utsträckning inom hälso- och sjukvården. Till exempel åtgärder som inte stöds av tillräcklig evidens. Allt fler samarbeten mellan olika RPO fortsätter också etableras kring insatser som spänner över flera områden såsom långvarig smärta, palliativ vård och sköra äldre.

Regionala programområdens mål och insatsplaner för 2024-2025.
Sammanfattning av regionala programområdens mål och insatsplaner för 2024-2025

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2024