Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Uppdaterad rutin för fläktar och AC i vårdmiljö

Vårdhygien har uppdaterat sin rutin för värmebölja, portabla fläktar och AC i vårdmiljö.

Fläkt och AC-användning ger ett förändrat och högre luftflöde, vilket ökar spridningen av damm, partiklar, hudflagor och mikroorganismer i omgivningen. Vårdtagare riskerar att infekteras antingen direkt eller indirekt via kontaminerade ytor eller material.

Fläktar eller AC som blåser luft, skapar luftströmmar som rör sig längre sträckor, ökar smittspridningsrisken och påverkar luftkonditionen.

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2020:1) är en acceptabel inomhustemperatur sommartid 20-26 grader vid lätt och stillasittande arbete. Innan användning av portabla fläktar/AC skall alternativa metoder användas för att minska inomhustemperaturen.

Läs hela rutinen här: STY-19935-v.5.0 Värmebölja, portabla fläktar och AC i vårdmiljö

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024