Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Skydda unga – temat för tobaksfria dagen 31 maj

kvinna som röker

Världsorganisationen WHO, anordnar årligen en dag för att påminna om vikten av att förebygga tobaks- och nikotinbruk. Allt fler studier visar att både tobak och nikotin kan ge flera allvarliga hälsorisker.

Att tobak är skadligt för hälsan känner de flesta till. Men allt fler studier visar även att nikotin kan ge flera allvarliga hälsorisker utöver det faktum att det är starkt beroendeframkallande.

Nikotin ger bestående skador på hjärnan och ökar risken för psykiska sjukdomar, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fosterskador och andra missbruk.

Ungdomars växande hjärnor och kroppar är extra sårbara för dessa risker. Tack vare kraftfulla ansträngningar vad gäller tobakskontroll har andelen som röker minskat. Men enligt global statistisk från 2022 konsumerar över 37 miljoner 13- 15-åringar tobak i någon form.

Mer behöver göras för att skydda unga, som är en sårbar grupp, skriver WHO och ger årets tobaksfria dag temat Skydda unga.

Här kan du få mer information samt stöd och hjälp för att bli tobaks- och nikotinfri

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 maj 2024