Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Förslag om vattkopps­vaccination och vägledning för bältrosvaccination

Folkhälsomyndigheten föreslår att vaccination mot vattkoppor införs i det nationella barn­vaccinations­programmet. Förslaget går nu ut på remiss till berörda instanser och är öppet för synpunkter på myndighetens webbplats.

Vaccination mot vattkoppor kommer att förebygga många sjukdomsfall och anses vara samhällsekonomiskt effektivt, det kommer också minska lidandet för dem som drabbas hårdast av sjukdomen. I förslaget ingår även ikappvaccination för barn som inte haft vattkoppor. Om vattkoppor införs i det nationella vaccinationsprogrammet blir vaccinationen kostnadsfri för individen.

Maria Amér, smittskyddsläkare Region Gotland, är positiv till förslaget. Hon betonar att det fortfarande endast är ett förslag och att det krävs att regeringen tar beslut om detta innan det kan genomföras.

Vägledning för regionerna om bältrosvaccination
Vattkoppor och bältros orsakas av samma virus. Vattkoppor är vanligast hos barn och läker ut av sig själv, men viruset stannar kvar i kroppen. Senare i livet kan viruset återaktiveras och ge den smärtsamma sjukdomen bältros.

Folkhälsomyndigheten har utrett om vaccination mot bältros kan införas i det nationella vaccinationsprogrammet. Men konstaterar att kriterierna inte är uppfyllda. I stället finns nu en vägledning för regionerna, där nyttan med vaccinering mot bältros beskrivs och vilka överväganden som regionerna kan behöva göra.

Vägledningen går att ladda ner från Folkhalsomyndigheten.se, eller via länken nedan:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 maj 2024