Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Grattis till Hans Brandström som utnämnts till Årets handledare 2024

Några män på en scen

På bilden syns Hans Brandström i mitten med Dávid Ojalvo till vänster, båda från vårdcentralen Wisby Söder. Fotograf: Carolina Emdin.

"Att genomgå specialistutbildning på Gotland kan vara utmanande, men med en handledare som Hans Brandström blir det också mycket utvecklande. Hans erfarenhet som kliniker och ledare är ovärderlig för ST-läkare som strävar efter att bli skickliga distriktsläkare."

Idag avslutar Svenska Föreningen för Allmänmedicin, SVAM, sin nationella tredagarskongress i Uppsala där Hans Brandström från vårdcentralen Wisby Söder blev utnämnd till Årets handledare. Detta efter att ha blivit nominerad av Dávid Ojalvo, distriktsläkare på Wisby Söder som också var på plats för att ta emot sin specialistexaman.

– Det var en fantastisk kväll igår när vi stod på scenen som examinander och Hans mottog utmärkelsen. För min del är det en stor glädje och ära att kunna representera primärvården på Gotland på ett nationellt forum, säger Dávid Ojalvo som skrivit SFAM:s specialistexamen där han presenterat sitt vetenskapliga arbete om en sömnklocka som kan hjälpa läkare inom allmänmedicin att handlägga sömnsvårigheter.

Hans Brandström kommenterar å sin sida blygsamt att han tycker att det känns helt overkligt att få ett "för sin kår så ärofullt och hedersamt utnämnande" och "varför jag bland flera duktiga och kloka kollegor"?

I Dávids nominering till Hans Brandström stod bland annat att läsa:


Hans har varit en centralfigur i uppbyggnaden av den moderna primärvården på Gotland och har tjänstgjort som allmänmedicinspecialist sedan 1989. Han är en mycket erfaren distriktsläkare och handledare som har följt upp sina patienter genom dekader och aktivt arbetat med olika frågor både på lokal och nationell nivå.

Det är välkänt att Hans har haft ett hektiskt schema med olika möten och patientbesök, men han har alltid prioriterat utbildningsläkarna och deras utbildning. Han har aldrig missat något handledningstillfälle, inte ens under pandemins mörkaste dagar. Om han inte kunde närvara fysiskt har han alltid säkerställt att handledningen kunde genomföras via digitala länkar.

Som handledare är Hans engagerad och noggrann. Han finner det alltid intressant att detaljgranska patientärenden, att hänvisa till riktlinjer och rutiner så att adepten hittar lösningen. Med sin djupa kännedom om sina patienter kan han lätt bedöma när det är lämpligt med ytterligare utredning eller avvaktan. Hans håller sig kontinuerligt uppdaterad kring aktuella frågor inom yrket och uppmuntrar adepter att delta och bidra.

Under hela specialistutbildningen fungerar Hans som en vägledare med pondus. Med sin gedigna kunskap om både primär- och specialistvården på ön underlättar han planeringen av framtida randningar och komplettering av delmål för att uppnå specialistkompetens. Efter samråd med andra läkare och personal ger han konstruktiv återkoppling på ett strukturerat sätt."

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024