Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Undantagshantering

För att lättare hantera restsitutationer eller andra förändringar som kan kräva nya recept från förskrivare för expedition kan det beslutas om undantagshanteringar. Dessa undantagshanteringar beslutas av Gotlands Läkemedelskommitté i samråd med Hälso- och sjukvården Gotland.

En undantagshantering är godkänd i 1 år från beslutade datum eller så länge undantagshanteringen är publicerad på denna sida.

Godkända undantagshanteringar listas nedan

För att underlätta övergången från gamla Dupixent till nya Dupixent injektonspenna rekommenderar Gotlands Läkemedelskommitté i samråd med hälso- och sjukvården att:
Apotek på Gotland under en övergångsperiod får expediera den nya injektionspennan för Dupixent på recept som är skrivna på den äldre pennan utan att kontakta förskrivande läkare.

Överenskommelsen gäller under förutsättning att

 • Patienten informeras om bytet och om nyheter i hantering:
  • Hanteringen av den nya pennan är något annorlunda.
  • Injektionstiden är nu 15 sekunder i stället för tidigare 20 sekunder. Den nya pennan är större och har räfflad yta på locket. Injektionsfönstret har nytt utseende.

Gälller till 1 juli 2025.

För att underlätta vid rådande bristsituation av olika östrogenpreparat rekommenderar Gotlands Läkemedelskommitté i samråd med hälso- och sjukvården att apotek på Gotland under pågående bristsituation:

Byter på recept förskriven dos plåster Estradot till annan styrka som finns tillgänglig, samt att:

 • Patienten informeras om bytet
  • Patienten informeras om eventuell differens i styrkan för expedierad vara jämfört med förskriven produkt.
  • Patienten informeras om hur doseringen per tillfälle förändras för att motsvara ordinerad dos vid byte av styrka.
  • Att doseringsanvisningen för expedierad förpackning(ar) justeras så den överensstämmer med förskriven dosering för ny styrka.

Gäller under pågående restsituation.

Läkemedelverket har utfärdat ett särskilt tillstånd via generell licens att expediera alfacalcidol från generell licens. Godkända generella licenser på alfacalcidol gäller för samtliga enheter inom Region Gotland på alfacalcidol 0,25 mikrogram samt alfacalcidol 0,5 mikrogram.

För att undvika behov av snabb rotering av recept för några veckors befarad restsituation rekommenderar Gotlands läkemedelskommitté:

Att Apoteken på Gotland under pågående bristsituation av Etalpha:

 • Byter på recept förskriven Etalpha till motsvarande licensläkemedel samt att patienten informeras om utbytet.
 • Följande generella licenser finns godkända:
  • EinsAlpha Cheplapharm 0,25 mikrogram licensnummer: 2024725180
  • Alfacalcidol Aurobindo 0,5 mikrogram licensnummer: 2024725177

Gäller under pågående restsituation.

Bristsituationen som råder för läkemedel innehållande gabapentin stäcker sig över flertalet generika och styrkor. För att undvika behov av återkommande snabb rotering av hundratals recept under bristsituationen rekommenderar Gotlands Läkemedelskommitté i samråd med hälso- och sjukvården att Apotek på Gotland under pågående bristsituation av gabapentin:

Byter på recept förskriven gabapentin till annat generika samt vid behov annan styrka att:

 • Patienten informeras om generiskt utbyte
 • Patienten informeras om differensen i styrkan för expedierad vara jämfört med förskriven produkt.
 • Patienten informeras om hur många tabletter som behöver tas per tillfälle för att motsvara ordinerad dos.
 • Att doseringsanvisningen för expedierad förpackning justeras så den överensstämmer med förskriven dosering för ny styrka.

Gäller under pågående restsituation.

Läkemedelverket har utfärdat ett särskilt tillstånd via generell licens att expediera recept från generell licens på rekvisition. Godkända licenser finns för verksamhetsområde internmedicin och primärvården. För att undvika behov av snabb rotering av hundratals recept från några veckors befarad restsituation rekommenderar Gotlands läkemedelskommitté att Apotek på Gotland under pågående bristsituation av Imdur

 • Byter på recept förskriven isosorbidmononitrat innehållande 30mg, 60 mg eller 120 mg till godkänt eller licensläkemedel med isosorbidmononitrat samt att
  • patienten då informeras om differensen i styrkan för expedierad vara jämfört med förskriven produkt.
  • patienten då informeras om hur många tabletter som behöver tas per tillfälle för att motsvara ordinerad dos.
  • Att doseringsanvisningen för expedierad förpackning justeras så den överensstämmer med förskriven dosering för ny styrka.

Gäller under pågående restsituation.

För att underlätta övergången från gamla Metojectpen (3-stegs) till nya Metojectpen (2-stegs) rekommenderar Gotlands Läkemedelskommitté i samråd med hälso- och sjukvården att:
Apotek på Gotland under en övergångsperiod får expediera den nya 2-stegs Metojectpennan på recept som är skrivna på 3-stegspennan utan att kontakta förskrivande läkare.

Överenskommelsen gäller under förutsättning att

 • Patienten informeras om bytet
  • Hanteringen av den nya pennan är något annorlunda. Mottagningen står till förfogande för patienter som vill kontakta dem för hantering.
  • Patient med datorvana kan även hänvisas till medicininstruktioner.se. Det är informationsfilmen som heter ”Nya Metojectpen”

Gäller till och med 1 april 2025

Gotlands läkemedelskommitté rekommenderar att Apotek på Gotland under pågående bristsituation Ozempic

 • Byter förskriven injektionspenna Ozempic till den styrka av Ozempic som tillhandahålls under rådande bristsituation.
 • Att patienten informeras om differensen i styrkan för expedierad vara jämfört med förskriven produkt.
 • Att patienten informeras om hur många injektioner som behöver ges per tillfälle för att motsvara ordinerad dos för utlämnade pennor.

Gäller under pågående restsituation.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2024