Gå till startsidan
Sök

Offentlig konst på Gotland

Konsten i våra gemensamma rum är viktig. Det är konst som står på samma plats år efter år, men också konst som tillkommer och försvinner.

En stor del av konsten i offentligheten ägs av Region Gotland och ingår i regionens konstsamling. Men inte all. Konsten kan också höra till fastigheter som ägs av privata aktörer. Gatukonst är en annan typ av konst i det offentliga rummet.

Region Gotland använder sig av den så kallade enprocents-regeln, som innebär att 1 procent av byggkostnaden för alla offentliga byggprojekt avsätts till konstnärlig gestaltning. Det finns även en budget på 100 000 kr per år för inköp av så kallad lös konst som kan hängas i redan befintliga verksamheter.

Konsten är en del av vår gestaltade livsmiljö. När det gäller de äldre miljöerna är det viktigt att ha med sig konstens betydelse för att bevara olika tidslager. Det är delar av kulturmiljön som annars skulle gå förlorad.

Arbetet med konstsamlingen görs av intendenten för offentlig konst och sker i samråd med regionens konsthandläggare.

På uppdrag av Region Gotland finns intendenten för offentlig konst hos Gotlands Museum. Intendenten vårdar, hanterar, samordnar och tillgängliggör den regionala konstsamlingen genom information, projekt, visningar och konstvandringar.

Intendenten ansvarar även för inventering, fotografering, registrering, märkning, tillsyn, vårdbedömning samt placering av regionens konstverk.

Kontakta intendenten för offentlig konst:

  • när verksamheter inom Region Gotland ska flytta eller bygga om
  • om ni önskar byta konsten på er arbetsplats
  • när konst har flyttats, skadats eller stulits
  • om ni vill ha rådgivning angående hängning av konsten
  • om ni vill få information om konstverken

Region Gotlands konsthandläggare tar emot övriga frågor.

Kontakta oss

Berit Ångman Svedjemo
Intendent för offentlig konst

Gotlands Museum, Magasin Visborg, Vädursgatan 10-12

621 50 Visby


Äldre kvinna med halsduk står ute i naturen
Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, Skapande skola samt offentlig konst

Konst och form på Gotland

Har du frågor, idéer eller synpunkter? Hör av dig till oss på e-post, så återkommer vi!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024