Gå till startsidan
Sök

Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö är Sveriges samlade politik för arkitektur, form, design, stadsbyggnad, konst och kulturmiljö.

Ett äldre hus med tillbyggnationer i trä

Ombyggnationen av Wisbygymnasiet vann Region Gotlands arkitekturpris 2018.

"Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka den gemensamma miljön.

Gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Det är både inomhus- och utomhusmiljöer som räknas in.

Arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför, och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Målet för gestaltad livsmiljö är styrande för statliga aktörer och vägledande för kommuner och regioner.

Riksdagen antog 2018 en politik för gestaltad livsmiljö. Fyra statlig aktörer har fått i uppdrag att leda arbetet och främja kunskapsspridning:

Gestaltad livsmiljö på Gotland

Gestaltad livsmiljö rör ny och befintlig bebyggelse – både hus och ytorna mellan husen – i såväl stadsmiljö som glesbygd. Det är vägledande för hela utvecklingsprocessen på Gotland.

Människan och människans behov ska vara utgångspunkten i utformning, planering och skötsel av miljöerna.

Det handlar om arkitekturens, konstens och det byggda kulturarvets kvaliteter som exempelvis platsers sociala mångfald, tidslager och verksamheter.

Det innebär bland annat att:

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids
  • det offentliga agerar förebildligt
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
  • samarbete och samverkan utvecklas, på Gotland, inom landet och internationellt

Regionarkitekt Jessica Svännel är ansvarig för gestaltad livsmiljö.

Kontakta oss

Konst och form på Gotland

Har du frågor, idéer eller synpunkter? Hör av dig till oss på e-post, så återkommer vi!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024