Kontakt

 
R
ektor
Anna Kindblad
Telefon: 0498-20 38 95
E-post: anna.kindblad@gotland.se 

Biträdande rektor
Ted Kahlbom
Telefon: 0498-26 34 88
E-post: ted.kahlbom@gotland.se

Logoped
Marika Arnesson
0704-47 73 84
E-post: marika.arnesson@gotland.se
 

Logoped
Nadia Chouaiby
E-post: nadia.chouaiby@gotland.se

Specialpedagog
Monica Norström
Telefon: 0704-47 72 80
E-post: monica.norstrom@gotland.se

Skoladministratör
Lena Winarve
Telefon: 0498-26 95 38
E-post: lena.winarve@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands Resursskola

Gotlands resursskola tar emot elever i behov av förstärkt särskilt stöd när stödet i ordinarie skola inte räcker till.

 

Skollagen anger att särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd ska i första hand ges i den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl och särskild utredning och bedömning genomförts kan en elev få sin skolplacering i en resursskola. 

Resursskolan har mindre elevgrupper, specifik lärarkompetens och möjlighet till mer individuellt stöd. Eleverna har hela sin skoldag förlagd till resursskolan.

Resursskolan är en del av den ordinarie grundskolan. Vårdnadshavare söker i samråd med nuvarande skola. 

 

 

Hitta direkt