Sök

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hitta på sidan

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är en politiskt styrd organisation som arbetar för Gotlands befolkning.

Förvaltningen tillhör hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvarar för all offentligt finansierad hälso- och sjukvård på Gotland, utom sjuksköterskeinsatser inom skola, hemsjukvård och särskilda boenden. Förvaltningen har cirka 1 500 medarbetare.

Målbeskrivning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland arbetar för att ge vård på lika villkor oavsett var man bor på ön. Det handlar om trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt.

Förvaltningens chef är hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob och socialnämndens ordförande är Filip Reinhag (S).

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen bistår hälso- och sjukvårdsdirektören i arbetet med att leda, stödja och samordna förvaltningens verksamheter samt ta initiativ till utveckling så att hälso- och sjukvården uppnår sina visioner och mål.

Utöver förvaltningsledningen finns ytterligare tre övergripande ledningsgrupper - sjukvårdens ledningsgrupp (SLG), primärvårdens ledningsgrupp (PLG) och tandvårdens ledningsgrupp.

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Marie Loob
E-post: marie.loob@gotland.se

Sjukhuschef
Anna-Clara Collén
E-post: anna-clara.collen@gotland.se

Primärvårdschef
Lena Bäckström
E-post: ​lena.backstrom@gotland.se

tf. Tandvårdschef
Monica Palmö
E-post: monica.palmo@gotland.se

Verksamhetschef psykiatri
Marie Härlin
E-post: marie.harlin@gotland.se

HR-Chef
Maria Skogh Jansson
E-post: maria.skogh-jansson@gotland.se

Ekonomichef
Markus Swahn
E-post: markus.swahn@gotland.se

Kvalitetschef
Karin Hanaeus
E-post: karin.hanaeus@gotland.se

tf Chefläkare
Maria Amér
E-post: maria.amer@gotland.se

Beställarchef
Yvonne Skovshoved
E-post: yvonne.skovshoved@gotland.se

Digitaliseringschef
Petter Könberg
E-post: petter.konberg@gotland.se

Förvaltningskommunikatör
Magne Hovland
E-post: magne.hovland@gotland.se

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024
Dela sidan